UniwersytetKlinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (091) 425 33 78
romuald.bohatyrewicz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886