UniwersytetKlinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz


Zespół:

  • adiunkt dydaktyczny: dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka
  • dr hab. n. med. Jowita Biernawska
  • dr n. med. Klaudyna Kojder

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Tematyka badań naukowych:
• Modyfikacja próby bezdechu w trakcie diagnostyki mózgu
• Zastosowanie ketaminy w zespole bólu wielomiejscowego (CRPS)
• Ocena skuteczności blokad regionalnych w leczeniu bólu pooperacyjnego
• Wpływ stymulacji smakowej na leczenie po urazie CUN

Działalność dydaktyczna:
• zajęcia z anestezjologii i intensywnej terapii dla studentów 5 roku kier. lekarskiego
• zajęcia fakultatywne z podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych dla studentów 3, 4 i 5 roku
• wykłady dla studentów 4 roku studiów w ramach zajęć fakultatywnych dotyczących bólu
• zajęcia z medycyny ratunkowej dla studentów 6 roku
• prowadzenie staży podyplomowych
• realizowanie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
• prowadzenie staży cząstkowych zakresów z anestezjologii i intensywnej terapii dla innych specjalizacji

Działalność kliniczna:
• zakres anestezjologii: znieczulenia do zabiegów z chirurgii: ogólnej, onkologicznej, hepatobiliarnej, chirurgii ręki, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, twarzowo-szczękowej, ortopedii, ortopedii dziecięcej, laryngologii, neurochirurgii, ginekologii,
• znieczulenia do procedur: endoskopowych, inwazyjnych radiologicznych,
• udział w krajowym programie trombolizy mechanicznej wewnątrznaczyniowej
• konsultacje anestezjologiczne na terenie szpitala
• poradnia anestezjologiczna: kwalifikacje do znieczuleń do operacji
• zakres intensywnej terapii: oddział, specjalistyczna opieka nad pacjentami, nowoczesna respiratoroterapia, monitorowanie hemodynamiczne, monitorowanie ICP, diagnostyka śmierci mózgu.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Prof. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz ukończył studia medyczne w 1977 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Przez pierwsze 6 lat pracował w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii 1984 roku, gdzie zdobył specjalizację I st. z mikrobiologii lekarskiej i współorganizował pracownię HLA. W 1984 roku podjął pracę w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1983 roku, doktora habilitowanego w 2000 a tytuł profesora w 2011. Pełni funkcję kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 1995 roku do chwili obecnej.

Odbył liczne staże krajowe i zagraniczne w tym roczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także kilkutygodniowe staże w szpitalach uniwersyteckich w, Hanowerze, Cambridge-Papworth, Rostoku oraz w Brnie. Staże te były zorientowane na tematykę rozpoznawania śmierci mózgu, opieki nad dawcą narządów oraz znieczuleń w transplantacjach nerek, wątroby, trzustki serca i płuc.

Jest współautorem ponad 130 publikacji pełnotekstowych oraz 180 doniesień zjazdowych, był także promotorem 10 doktoratów oraz opiekunem dwóch habilitacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Dodatkowo zajmował się też legislacją okołotransplantacyjną. Był przewodniczącym zespołów opracowujących polskie kryteria rozpoznawania śmierci mózgu oraz kryteria rozpoznania nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów.


Adres jednostki:

SPSK1, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; wejście "B" lub "C", parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 33 78

E-mail: klanest@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886