UniwersytetKlinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski

70-111 Szczecin. al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 466 11 44

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886