UniwersytetSamodzielna Pracownia Promocji Zdrowia


bg

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz

ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, 70-103 Szczecin
tel. 91 441 47 66
anna.grzywacz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886