UniwersytetKatedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki


bg

Kierownik jednostki

dr n. med. Hanna Chojnacka

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 91) 4253186
kkchdz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886