UniwersytetKatedra i Klinika Neurologii PUM


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n.med. Marta Masztalewicz

ul. Unii Lubelska 1; wejście "H"; piętro I 71-252 Szczecin
tel. 91 425 3251
kkneurol@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886