UniwersytetKlinika Położnictwa i Ginekologii


bg

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. 91 466 13 50
kpgn@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886