UniwersytetKlinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Cezary Pakulski


Zespół:

 • mgr Paulina Bielska
 • dr n. zdr. Maciej Denisiuk
 • dr n. zdr. Monika Felczerek
 • dr hab. n. med. Cezary Pakulski
 • mgr Kamila Pawłowicz
 • mgr Katarzyna Taczała

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność podstawowa: 

 • przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej: prowadzenie zajęć przewidzianych programami kształcenia,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole: opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu “Komunikacja i debriefing w zespołach ratownictwa medycznego”.

Działalność dodatkowa: 

 • kształtowanie potrzeby samodoskonalenia i doskonalenia warsztatu: przygotowanie studentów do osiągania sukcesów w ogólnopolskich zawodach zespołów ratownictwa medycznego,
 • popularyzacja wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej (w atrakcyjny sposób) wśród studentów PUM: Koło Ratunkowe prowadzone przez Pracowników Jednostki jest najliczniejszym kołem prowadzonym w PUM,
 • popularyzacja wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej wśród osób niezwiązanych z medycyną: nauczanie pierwszej pomocy uczniów, wychowanków i personelu szkół i przedszkoli, udział w eventach promujących zdrowy tryb życia,
 • działalność charytatywna, kształtowanie empatycznej postawy: nieodpłatne nauczanie pierwszej pomocy, udział w akcjach charytatywnych,
 • aktywna współpraca z jednostkami systemu Ratownictwa Medycznego: organizacja największych na Pomorzu Zachodnim ćwiczeń w zakresie zabezpieczenia zdarzeń masowych angażujących Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję, Szpitale.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Cezary Pakulski

dr hab. n. med. Cezary Pakulski jest absolwentem PUM w Szczecinie. Swoje badania naukowe skupił na problemie sprawności barier mózgowych w warunkach ostrej hiperkapnii oraz w zależności od płci i wieku. Wyniki jego badań są cytowane jako podstawowe w zakresie tej tematyki w światowym piśmiennictwie medycznym. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii a jednocześnie specjalistą medycyny ratunkowej. Obecnie kieruje oddziałem intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w SPSK 1 w Szczecinie.


Adres jednostki:

SPSK 1, ul. Unii Lubelskiej 1, IV piętro, sale dydaktyczne: 8b, 6b, sekretariat: 5/21 C


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 35 81

E-mail: cluw@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886