UniwersytetKlinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


bg

Kierownik jednostki

dr n. med. Robert Kowalczyk

al. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. (91) 425-0417
klchsztw@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886