UniwersytetSamodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54
tel. (091) 4800937
krzysztof.safranow@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886