UniwersytetSamodzielna Pracownia Immunologii Klinicznej


bg

Kierownik jednostki

Dr n. med. Violetta Ratajczak - Stefańska

Aleja Powstańców Wielkopolskich 72, 70 - 111 Szczecin
tel. +48 91 466 12 56

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886