UniwersytetKatedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki


bg

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin
tel. 91 441 4806
zbizcz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886