UniwersytetSamodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego


bg

Kierownik jednostki

prof dr hab. n. med. Artur Mierzecki

70-204 Szczecin, ul. Podgórna 22/23
tel. 91 4800872
roklr@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886