UniwersytetZakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego


bg

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak

ul.Żołnierska 48/ budynek 8/ Szczecin 71-210
tel. 09148 00 910
pielspec@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886