Projekty realizowane z MKiDN


„Poszukiwania żołnierzy WP zamordowanych i pochowanych na terenie byłego cmentarza Stalagu II D w Stargardzie Szcz.”

Umowa nr 07794/21/FPK/DDK z dnia 19.07.2021 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest pogrom badań sondażowych, następnie ekshumacyjnych i późniejńcówch zbiorowego zbioru polskich, uczestników polskiej wojny obronnej 1939 r. zmarłych na terenie Stalagu II D w Stargardzie. Badania sondażowe przeprowadzone w 2019 r. na działce nr 123/3 w usterce 0008 Stargard, w celunia byłego cmentarza jeńców wojennych Stalag II D, wyniki ww. miejsca pochówku żołnierzy Wojska Polskiego . Odnalezione elementy umundurowania pochodzą z 1939 r., liczba szczątków pochodzi na mogiłę o charakterze zbiorowym. W ramach projektu planuje się odsłonięcie mogiły, inwentaryzację pochówków, po czym badanie antropologiczne oraz medyczno-sądowe szczątków, perspektywy perspektywy porównawczej materiału DNA. 


Termin realizacji projektu: 19.07.2021 - 31.12.2021

Kwota dofinansowania projektu: 150 000,00 PLN

wartość projektu wartość: 150 000,00 zł 


„Dofinansowano środki Ministerstwa Kultury, Trwającego Narodu i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - Funduszu Państwowego Funduszu Celowego”

Szczecin, dn. 15.07.2021 r.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886