Ocena okresowa nauczycieli akademickich


Ocena okresowa za okres od 1.05.2020 r.
Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kryteriów, zasad i trybu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich:

20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 1)_profesor
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 2)_profesor uczelni
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 3)_adiunkt z hab
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 4)_adiunkt bez hab
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 5)_asystent
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 6)_profesor dydaktyczny
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 7)_starszy wykładowca, wykładowca, starszy lektor, lektor i instruktor
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 8)_profesor
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 9)_profesor uczelni
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 10)_adiunkt z hab
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 11)_adiunkt bez hab
20-43-kryt.oceny okr_ankiety (zał 12)_asystent

Ocena okresowa za okres do 30.04.2020 r.
Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich w roku 2020
link do strony z Uchwałą Nr 70/2018 ustalającą kryteria oceny okresowej


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886