Oświadczenie autora


Oświadczenie autora

Należy dostarczyć oryginały dokumentów Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną wypełnione i ręcznie podpisane, osobno przez każdego autora publikacji. Każdy autor wypełnia swoje oświadczenie i podpisuje swoją klauzulę. Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną do pobrania: PDF-PLAuthor's statement

The original documents should be submitted. Author's statement completed and signed by hand, separately by each author of the publication. Each author fills in his statement and signs his clause. The author's declaration with the information clause for download: PDF-EN


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886