Menu boczne

Treść strony

Wykład otwarty profesora Jesúsa Prieto

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na wykład profesora Jesúsa Prieto, wybitnego specjalisty w zakresie hepatologii, wieloletniego kierownika Kliniki Hepatologii i Terapii Genowej Uniwersytetu Nawarry (Pampeluna, Hiszpania).

Profesor Prieto jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie patogenezy chorób wątroby, molekularnych mechanizmów leżących u podstaw zaburzeń hepatologicznych o różnej etiologii, a także regeneracji wątroby i terapii genowej chorób dotyczących tego narządu. Jego dorobek obejmuje ponad 200 prac na temat chorób wątroby i różnych aspektów terapii genowej opublikowanych w tak prestiżowych czasopismach jak New England Journal of Medicine, Gastroenterology, Gut czy Hepatology.

 

Wykład. pt.

“XBP1 plays an essential role in liver regeneration”

odbędzie się w środę, 1 marca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali 1A Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 1 na terenie SPSK-2 przy al. Powstańców Wlkp. 72 w Szczecinie.

 

Zaproszenie prof. Prieto związane jest z realizacją projektu badawczego „Transportery leków i ich regulacja w stanach patologicznych wątroby” (UMO-2015/18/M/NZ7/00410), finansowanego przez NCN w ramach programu „Harmonia 7”

Serdecznie zapraszam - Prof. Marek Droździk, kierownik projektu

Powrót
do góry