Menu boczne

Treść strony

Wydziały

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 roku o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie została powołana do życia Akademia Lekarska w Szczecinie z Wdziałem Lekarskim, a w ramach tego wydziału - Oddziałem Stomatologicznym.

W roku 1983 zmieniono strukturę uczelni tworząc dwa wydziały - I Wydział Lekarski i II Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii, a od roku 1992 są to już dwa wydziały kierunkowe: Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii.

Od roku akademickiego 2001/2002 został powołany Wydział Pielęgniarski. Z dniem 12 maja 2004 roku Wydział Pielęgniarski zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Od 1 marca 2007 roku zmieniono nazwę Wydziału Stomatologii na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Uchwałą Nr 155/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2008 r. utworzono Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej.

Powrót
do góry