Menu boczne

Treść strony

II Katedra i Klinika Okulistyki

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 466 12 93, fax 466 12 94

e-mail: oko[at]pum.edu.pl

Kierownik / lekarz kierujący: prof. dr hab. n. med., FEBO Wojciech Lubiński

Zastępca lekarza kierującego:

prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

Zespół:

prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

dr hab. n. med. prof. PUM Monika Modrzejewska

dr hab. n. med. Lidia Puchalska - Niedbał

dr hab. n. med. Ewa Tokarz - Sawińska

dr n. med. FEBO Wojciech Gosławski

dr n. med. FEBO Karolina Podborączyńska - Jodko

lek. Ewelina Lachowicz

dr n. med. FEBO Maciej Czepita

dr n. med. Kamila Krasodomska

dr n. med. Jolanta Litwińska

lek. Beata Kaźmierczak

lek. Joanna Kot

lek. FEBO Michał Post

dr n. med. Barabara Nowacka

Pielęgniarka oddziałowa - blok operacyjny:

Ewa Wojcieszak

Pielęgniarka oddziałowa - oddział dorosłych:

Izabela Sambor

Piel. oddziałowa - oddział dziecięcy:

Irena Zakrzewska

II Klinika Okulistyki posiada łącznie 31 łóżek w tym 13 łóżek dla dorosłych i 18 łóżek dla dzieci.

W skład Kliniki wchodzą następujące jednostki:

 • Oddział Okulistyki Dziecięcej,
 • Pracownia Laserowa, Angiograficzna i Fotografii Oka,
 • Pracownia Elektrodiagnostyki Siatkówki, Dróg Wzrokowych i Perymetrii,
 • Pracownia Diagnostyki Specjalnej Oka,
 • Poradnia Okulistyczna Ogólna,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Neurookulistyczna,
 • Poradnia Leczenia Jaskry,
 • Poradnia Witrektomijna,
 • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków.

Informacje o II Katedrze i Klinice Okulistyki PUM

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • okulistyka dla studentów Wydziału Lekarskiego,
 • okulistyka dla studentów Wydziału Stomatologii,
 • okulistyka dla studentów anglojęzycznych,
 • okulistyka dla studentów ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • prowadzenie specjalizacji z okulistyki,
 • kursy specjalizacyjne / doskonalące: Elektrofizjologia, Neurookulistyka Kliniczna, Jaskra.

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • diagnostyka elektrofizjologiczna chorób narządu wzroku,
 • fizjologia i patologia procesów widzenia,
 • krótkowzroczność szkolna i postępująca: patogeneza, profilaktyka i leczenie,
 • jaskra - nowoczesna diagnostyka, badanie przyczyn neuropatii jaskrowej,
 • patologia układu naczyniowego narządu wzroku,
 • lokalizacyjna metoda leczenia zeza.

Stosowane techniki badawcze:

II Katedra i Klinika Okulistyki wyposażona jest w następujące aparaty diagnostyczne i lasery terapeutyczne:

 • aparat RETI port firmy Roland Consult do pełnej diagnostyki elektrofizjologicznej siatkówki i drogi wzrokowej,
 • aparat przenośny RETI com firmy Roland Consult do przeprowadzania badań elektrofizjologicznych u dzieci / dorosłych w znieczuleniu ogólnym,
 • aparat UTAS E2000 firmy LKC do diagnostyki elektrofizjologicznej siatkówki i drogi wzrokowej,
 • aparat HD-OCT (Zeiss Cirrus 5000),
 • aparat OCT do badania przedniego odcinka oka (Tomey- Casia),
 • aparat RetCam II firmy Clarity Medical Systems, Inc. - układ cyfrowego obrazowania dna oka u dzieci,
 • oftalmoskop pośredni Heine Omega 500 umożliwiający m. in.  badanie dzieci i wykonywanie laseroterapii siatkówki,
 • laser OcuLight Iridex IQ810 (światło zielone / podczerwone) umożliwiający laseroterapię siatkówki z wykorzystaniem oftalmoskopu pośredniego, stosowany w leczeniu retinopatii wcześniaczej,
 • aparat do kalkulacji wszczepów wewnątrzgałkowych- IOL Master 700 firmy Zeiss,
 • mikroskop spekularny SP-1P firmy Topcon  do oceny komórek śródbłonka i topografii rogówki,
 • autokeratorefraktometr KR 800 firmy Topcon,
 • autorefraktometr pediatryczny Plusoptix A09,
 • ręczny autorefraktometr pediatryczny Retinomax 3,
 • kamerę cyfrową Topcon DC-3 zintegrowana z lampą szczelinową, umożliwiającą wykonywanie cyfrowych zdjęć przedniego odcinka / dna oka,
 • frontofokometr automatyczny TL-100 firmy Tomey,
 • dynamiczny tonometr konturowy Pascal,
 • tonometr impresyjny Icare TA03,
 • tonometry aplanacyjne,
 • perymetr statyczny Humphrey,
 • ultrasonograf okulistyczny Compact Touch firmy Quantel Medical umożliwiający przeprowadzanie badania USG oka w projekcji A / B / pachymetrii,
 • tablice CSV 1000 firmy Vector Vision do badania poczucia kontrastu / testu olśnienia,
 • wyświetlacz optotypów LCD CP 400 firmy Frey umożliwiający stosowanie wszystkich dostępnych testów ostrości wzroku,
 • podświetlane tablice EDTRS do badania ostrości wzroku testem logMAR,
 • apart do angiografii fluoresceinowej Visucam 500 Zeiss,
 • laser argonowy Novus 2000 (światło niebieskie / zielone) do laseroterapii siatkówki oraz wykonywania zabiegu ALT,
 • laser Supra Scan 577  (światło żółte ) do laseroterapii siatkówki, umożliwiający wykonywanie zabiegów mikropulsowych w obszarze plamkowym oraz zabiegów w trybie pattern w siatkówce obwodowej dzięki uprzejmości Pracowni Laserowej I Katedry i Kliniki Okulistyki PUM,
 • laser Visulas YAG III Zeiss do zabiegów irydotomii i kapsulotomii,
 • osmometr Tear Lab Osmolarity System.

Działalność kliniczna:

Mikrochirurgia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, diagnostyka elektrofizjologiczna wrodzonych i nabytych chorób siatkówki i drogi wzrokowej, diagnostyka i leczenie retinopatii wcześniaczej, diagnostyka i leczenie choroby zezowej u dzieci i dorosłych, diagnostyka i leczenie chorób neurookulistycznych, diagnostyka i leczenie AMD, jaskry, zaćmy, chorób rogówki, chorób błony naczyniowej i patologii szklistkowo-siatkówkowych.

Rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej,
 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia (MICS),
 • wszczepy soczewek sztucznych wysokiej technologii - wieloogniskowe, toryczne,
 • śródtwardówkowe fiksacje (wszycia) sztucznych soczewek w przypadku braku torebek soczewki,
 • wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych,
 • chirurgia tylnego odcinka:
 • klasyczna chirurgia odwarstwień siatkówki - wpuklenie twardówki, opasanie gałki ocznej,
 • witrektomie (20, 23, 25 i 27G) w przypadku odwarstwienia siatkówki, urazów, ciał obcych wewnątrzgałkowych, błon nasiatkówkowych, otworów plamki żółtej, zapaleń wnętrza gałki ocznej, guzów wewnątrzgałkowych,
 • operacje przeciwjaskrowe przetokowe oraz z zastosowaniem implantów,
 • mikrochirurgia dróg łzowych - laserowa DCR,
 • zabiegi chirurgii plastyczno-korekcyjnej powiek,
 • zabiegi laserowe w jaskrze i w chorobach siatkówki, kapsulotomie laserowe,
 • terapie doszklistkowe (anty VEGF, leki sterydowe) w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), oraz innych chorób z neowaskularyzacją i obrzękiem plamki żółtej (retinopatia cukrzycowa, stany po zakrzepie żyły środkowej siatkówki).

Podręczniki okulistyczne autorstwa pracowników naukowych

II Katedry i Kliniki Okulistyki

do pobrania

neuro1

Z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu kolejną ważną książkę z zakresu neurookulistyki. Tym razem dzięki Wydawnictwu Medycznemu Elsevier Urban & Partner otrzymujecie Państwo krótki przewodnik, w którym przedstawiono w sposób szczegółowy i usystematyzowany cały zakres patologii neurookulistycznej.

Autorem książki jest prof. Jonathan D. Trobe z University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. Ilustracje wykonał Robert L. Prusak z Kellogg Eye Center, Ann Arbor, MI, USA. Opierając się na swojej ponad 40-letniej praktyce prof. Trobe podaje wiadomości podstawowe na temat wielu chorób z pogranicza okulistyki i neurologii. Opisuje objawy kliniczne, badania dodatkowe, rozpoznanie różnicowe, leczenie oraz rokowanie. Szczególną uwagę zwraca na zaburzenia widzenia, zmiany w obrębie nerwów czaszkowych, ruchów gałki ocznej, źrenic i powiek.

Przewodnik adresowany jest do szkolących się i samodzielnie praktykujących lekarzy okulistów. Może być również źródłem wielu cennych informacji dla lekarzy neurologów oraz lekarzy rodzinnych. Układ tekstu, doskonałe fotografie i ryciny pozwalają na szybki dostęp do informacji. Do rąk Czytelnika trafia zatem książka o dużym ładunku informacji, która nie ma równej sobie w polskim piśmiennictwie okulistycznym. Mam nadzieję, że zostanie życzliwie przyjęta przez wszystkich Państwa.

Bardzo dziękuję zespołowi tłumaczy - dr n. med. Wojciechowi Gosławskiemu, dr n. med. Jolancie Gronkowskiej-Serafin oraz dr n. med. Katarzynie Mozolewskiej-Piotrowskiej za podjęcie się wysiłku opracowania polskiego tekstu.

Prof. zw. dr hab. n. med. Damian Czepita

Katedra i Klinika Okulistyki

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczecin, 2011 rok

W ostatnim okresie w polskim piśmiennictwie okulistycznym ukazało się szereg nowych atlasów, monografii i podręczników. Jednak do tej pory nie opublikowano książki z zakresu neurookulistyki. Dlatego z przyjemnością przekazuję Państwu znakomity przewodnik neurookulistyki.

Anthony Pane, Michael A. Burdon i Neil R. Miller zapoznają Czytelnika z problematyką etiologii, patogenezy, występowania oraz diagnostyki schorzeń z pogranicza okulistyki i neurologii. Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu klinicznym uczą jak należy postępować z pacjentem, który podaje niewyraźne widzenie lub ubytki w polu widzenia, ma obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, przemijające zaniewidzenie, dwojenie, złudzenia i halucynacje wzrokowe, nieprawidłowy ruch lub nieprawidłową orientację obrazu, nieprawidłowe ruchy gałek ocznych bez objawów subiektywnych, nierówność źrenic, opadnięcie powieki, osłabienie lub kurcz mięśni twarzy, niewyjaśniony ból oka, oczodołu lub głowy. Autorzy w sposób bardzo przejrzysty przedstawiają zasady postępowania oraz leczenia wielu zaburzeń wzrokowych. Doskonałe ilustracje i schematy postępowania podnoszą wartości dydaktyczne książki.

Przewodnik adresowany jest przed wszystkim do lekarzy okulistów. Jednak może on być przydatny w praktyce lekarza neurologa, a także lekarza rodzinnego. Mam nadzieję, że będzie źródłem wielu cennych informacji i zostanie życzliwie przyjęty przez Czytelników.

Dziękuję Wydawnictwu Medycznemu Elsevier Urban & Partner za wydanie polskiej wersji książki. Dziękuję również moim współpracownikom z Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za przetłumaczenie tekstu przewodnika.

Prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

Zainteresowanym zagadnieniami diagnostyki elektrofizjologicznej narządu wzroku polecamy:

Szczecińska metoda leczenia zeza - podręcznik

Szczecińska metoda leczenia zeza

Monografia zawiera dokładny opis postępowania w różnych typach zezów z uzasadnieniem teoretycznym oraz wyjaśnieniem różnic istniejących między metodą opracowaną w Klinice Okulistyki PAM a sposobami podawanymi przez innych autorów. Praca przeznaczona jest dla lekarzy okulistów, oraz ortoptystek.

Szczecińska metoda leczenia zeza - podręcznik

W odróżnieniu od innych, opartych na ortoptyce i przede wszystkim na leczeniu chirurgicznym - metoda szczecińska, czyli lokalizacyjna polega na świadomym kształtowaniu prawidłowej wzrokowej lokalizacji przestrzennej dzięki stosowaniu pryzmatów służących do ukierunkowywania bodźców optycznych odbieranych przez siatkówki obojga oczu. Te prawidłowe pobudzenia są przenoszone do kory mózgowej, gdzie kształtuje się jedno i obuoczne widzenie. Zaletą metody jest możliwość leczenia nawet kilkumiesięcznych dzieci jak również i dorosłych.

Załączniki

Powrót
do góry