Menu boczne

Treść strony

II Katedra i Klinika Okulistyki

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 466 12 93, fax 466 12 94

e-mail: oko[at]pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med., FEBO Wojciech Lubiński

Sekcja Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO

nr konta: Bank Millennium 39 1160 2202 0000 0000 4182 4077

Przewodniczący Sekcji:

prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

Informacje dla studentów

Najnowsze publikacje z dziedziny neurookulistyki pod redakcją

prof. dr hab. n. med. Damiana Czepity

neuro1

Z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu kolejną ważną książkę z zakresu neurookulistyki. Tym razem dzięki Wydawnictwu Medycznemu Elsevier Urban & Partner otrzymujecie Państwo krótki przewodnik, w którym przedstawiono w sposób szczegółowy i usystematyzowany cały zakres patologii neurookulistycznej.

Autorem książki jest prof. Jonathan D. Trobe z University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. Ilustracje wykonał Robert L. Prusak z Kellogg Eye Center, Ann Arbor, MI, USA. Opierając się na swojej ponad 40-letniej praktyce prof. Trobe podaje wiadomości podstawowe na temat wielu chorób z pogranicza okulistyki i neurologii. Opisuje objawy kliniczne, badania dodatkowe, rozpoznanie różnicowe, leczenie oraz rokowanie. Szczególną uwagę zwraca na zaburzenia widzenia, zmiany w obrębie nerwów czaszkowych, ruchów gałki ocznej, źrenic i powiek.

Przewodnik adresowany jest do szkolących się i samodzielnie praktykujących lekarzy okulistów. Może być również źródłem wielu cennych informacji dla lekarzy neurologów oraz lekarzy rodzinnych. Układ tekstu, doskonałe fotografie i ryciny pozwalają na szybki dostęp do informacji. Do rąk Czytelnika trafia zatem książka o dużym ładunku informacji, która nie ma równej sobie w polskim piśmiennictwie okulistycznym. Mam nadzieję, że zostanie życzliwie przyjęta przez wszystkich Państwa.

Bardzo dziękuję zespołowi tłumaczy - dr n. med. Wojciechowi Gosławskiemu, dr n. med. Jolancie Gronkowskiej-Serafin oraz dr n. med. Katarzynie Mozolewskiej-Piotrowskiej za podjęcie się wysiłku opracowania polskiego tekstu.

Prof. zw. dr hab. n. med. Damian Czepita

Katedra i Klinika Okulistyki

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczecin, 2011 rok

W ostatnim okresie w polskim piśmiennictwie okulistycznym ukazało się szereg nowych atlasów, monografii i podręczników. Jednak do tej pory nie opublikowano książki z zakresu neurookulistyki. Dlatego z przyjemnością przekazuję Państwu znakomity przewodnik neurookulistyki.

Anthony Pane, Michael A. Burdon i Neil R. Miller zapoznają Czytelnika z problematyką etiologii, patogenezy, występowania oraz diagnostyki schorzeń z pogranicza okulistyki i neurologii. Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu klinicznym uczą jak należy postępować z pacjentem, który podaje niewyraźne widzenie lub ubytki w polu widzenia, ma obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, przemijające zaniewidzenie, dwojenie, złudzenia i halucynacje wzrokowe, nieprawidłowy ruch lub nieprawidłową orientację obrazu, nieprawidłowe ruchy gałek ocznych bez objawów subiektywnych, nierówność źrenic, opadnięcie powieki, osłabienie lub kurcz mięśni twarzy, niewyjaśniony ból oka, oczodołu lub głowy. Autorzy w sposób bardzo przejrzysty przedstawiają zasady postępowania oraz leczenia wielu zaburzeń wzrokowych. Doskonałe ilustracje i schematy postępowania podnoszą wartości dydaktyczne książki.

Przewodnik adresowany jest przed wszystkim do lekarzy okulistów. Jednak może on być przydatny w praktyce lekarza neurologa, a także lekarza rodzinnego. Mam nadzieję, że będzie źródłem wielu cennych informacji i zostanie życzliwie przyjęty przez Czytelników.

Dziękuję Wydawnictwu Medycznemu Elsevier Urban & Partner za wydanie polskiej wersji książki. Dziękuję również moim współpracownikom z Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za przetłumaczenie tekstu przewodnika.

Prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

Zainteresowanym zagadnieniami diagnostyki elektrofizjologicznej narządu wzroku polecamy:

Szczecińska metoda leczenia zeza - podręcznik

Szczecińska metoda leczenia zeza - podręcznik.
prof. dr hab. n. med. Teresa Baranowska - George

Leczenie zeza ze szczególnym uwzględnieniem metody szczecińskiej.
Wydawnictwo Sylwjana, Szczecin 1983Szczecińska metoda leczenia zeza - podręcznik

Monografia zawiera dokładny opis postępowania w różnych typach zezów z uzasadnieniem teoretycznym oraz wyjaśnieniem różnic istniejących między metodą opracowaną w Klinice Okulistyki PAM a sposobami podawanymi przez innych autorów. Praca przeznaczona jest dla lekarzy okulistów, oraz ortoptystek.

W odróżnieniu od innych, opartych na ortoptyce i przede wszystkim na leczeniu chirurgicznym - metoda szczecińska, czyli lokalizacyjna polega na świadomym kształtowaniu prawidłowej wzrokowej lokalizacji przestrzennej dzięki stosowaniu pryzmatów służących do ukierunkowywania bodźców optycznych odbieranych przez siatkówki obojga oczu. Te prawidlowe pobudzenia są przenoszone do kory mózgowej, gdzie kształtuje się jedno i obuoczne widzenie. Zaletą metody jest możliwość leczenia nawet kilkumiesięcznych dzieci jak również i dorosłych.

cena 25 PLNkoszt przesyłki

Teresa Baranowska - George

Professeur a l'Academie de Medicine de Szczecin

TRAITEMENT DU STRABISME REFERENCES PARTICULIERES A LA METHODE DE SZCZECIN

Edition: Sylwjana, Szczecin 1995Traitement du Strabisme

Le livre comprend une description detaillee de la methode du traitement des strabismes a l'aide des prismes corrigeant l'angle du strabisme et par hypercorrection prismatique ainsi que par des exercices de mouvements localisateurs. Dans la majorite des cas on reussit une guerison sans intervention chirurgicale.

La livre contient egalement l'explication pathophysiologique de cette methode nomme localisatrice.

Le prix du livre 6,0 EUR frais d'envoi.

Informacje o Klinice Okulistyki PUM

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • okulistyka dla IV roku Wydz. Lek.
 • okulistyka dla III roku Wydz. Stom.
 • okulistyka dla II roku Ratownictwo Medyczne.
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z okulistyki
 • kurs Badania elektrofizjologiczne w okulistyce.
 • kurs Zapalenia błony naczyniowej.
 • kurs Onkologia okulistyczna.
 • kurs Neurookulistyka
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • nowe metody diagnostyczne w okulistyce

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • diagnostyka elektrofizjologiczna chorób narządu wzroku
 • fizjologia i patologia procesów widzenia
 • krótkowzroczność szkolna i postępująca: patogeneza, profilaktyka i leczenie
 • jaskra - nowoczesna diagnostyka, badanie przyczyn neuropatii jaskrowej
 • patologia układu naczyniowego narządu wzroku
 • lokalizacyjna metoda leczenia zeza

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wzrokowa lokalizacja przestrzenna w fizjologii i patologii: u osób z pionowymi odchyleniami oczu, lokalizacyjna metoda leczenia zeza, lokalizacja wzrokowa u osób z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, lokalizacja wzrokowa w ergonomii
 • wpływ ćwiczeń wzroku z okularami "plusowymi" oraz korygowa nia egzoforii na zahamowanie powstawania lub powiększania się krótkowzroczności szkolnej
 • jaskra a krótkowzroczność wysoka
 • epidemiologia krótkowzroczności wysokiej i szkolnej
 • ocena przepływu krwi w tętnicach gałkowych przy pomocy USG (kolorowy Doppler) w różnych schorzeniach okulistycznych (jaskra, schorzenia zwyrodnieniowe siatkówki, wysoka krótkowzroczność, guzy wewnątrzgałkowe)
 • wpływ wyrównania metabolicznego cukrzycy na występowanie zmian w narządzie wzroku
 • pomiar ilości włókien nerwowych (GDX) w różnych typach jaskry, oraz u chorych po operacjach neurochirurgicznych
 • profilaktyka w zakresie narządu wzroku u 3-miesięcznych dzieci

Stosowane techniki badawcze

 • pełna diagnostyka elektrofizjologiczna chorób narządu wzroku
 • badanie OCT
 • perymetria statyczna i kinetyczna
 • USG typu A i B, kolorowy Doppler, UBM
 • angiografia fluoresceinowa
 • badanie ilości włókien nerwowych siatkówki - GDX
 • badanie tarczy nerwu wzrokowego - HRT II
 • pomiar grubości rogówki - pachymetria
 • kalkulacje wszczepów wewnątrzgałkowych aparatem IOL Master
 • badanie lokalizacji przestrzennej
 • rejestracja oczopląsu u dzieci przy pomocy kamery połączonej z komputerem

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • w zakresie strabologii: postępowanie lecznicze w zezach pionowych oraz u osób z oczopląsem
 • badania epidemiologiczne dotyczące krótkowzroczności szkolnej i wysokiej
 • kontynuacja badań układu naczyniowego oka z zastosowaniem ultrasonografii dopplerowskiej barwnej u osób z jaskrą i krótkowzrocznością
 • badania nad przyczynami neuropatii jaskrowej

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 70
 • ścisła specjalność kliniczna: strabologia, mikrochirurgia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, diagnostyka i leczenie jaskry u dorosłych i dzieci oraz krótkowzroczności akomodacyjnej i wysokiej
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych:
  • przeszczepy rogówki
  • operacje zaćmy met. fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej lub wieloogniskowej
  • chirurgia tylnego odcinka
  • operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki
  • laseroterapia retinopatii wcześniaczej
  • operacje przeciwjaskrowe przetokowe, oraz z zastosowaniem implantów
  • operacyjne i zachowawcze leczenie choroby zezowej
  • zabiegi chirurgii plastyczno-korekcyjnej powiek
  • terapia fotodynamiczna zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
  • doszklistkowe podawanie inhibitorów angiogenezy w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Zapraszamy do odwiedzenia stron domowych naszych pracowników naukowych: Damian Czepita

Powrót
do góry