Menu boczne

Treść strony

II Katedra i Klinika Okulistyki

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 466 12 93, fax 466 12 94

e-mail: oko[at]pum.edu.pl

Kierownik / lekarz kierujący: prof. dr hab. n. med., FEBO Wojciech Lubiński

Zastępca lekarza kierującego:

prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

W skład II Kliniki Okulistyki wchodzą :

Oddział Dorosłych – 13 łóżek

Oddział Dziecięcy – 18 łóżek

Lekarze pracujący na Oddziale Dorosłych:

prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

dr hab. n. med. prof. PUM Monika Modrzejewska

dr n. med. FEBO Wojciech Gosławski

dr n. med. FEBO Karolina Podborączyńska - Jodko

lek. Ewelina Lachowicz

dr n. med. FEBO Maciej Czepita

dr n. med. Kamila Krasodomska

lek. Beata Kaźmierczak

lek. FEBO Michał Post

dr n. med. Barbara Nowacka

Pielęgniarka oddziałowa

Izabela Sambor

Lekarze pracujący na Oddziale Dziecięcym:

dr hab. n. med. Lidia Puchalska - Niedbał

dr hab. n. med. Ewa Tokarz - Sawińska

dr n. med. Jolanta Litwińska

lek. Joanna Kot

Pielęgniarka oddziałowa

Irena Zakrzewska

Pielęgniarka koordynująca na bloku operacyjnym:

Ewa Wojcieszak

W II Klinice Okulistyki działają następujące Poradnie i Pracownie

 • Pracownia Laserowa, Angiograficzna i Fotografii Oka,
 • Pracownia Elektrodiagnostyki Siatkówki, Dróg Wzrokowych i Perymetrii,
 • Pracownia Diagnostyki Specjalnej Oka,
 • Poradnia Okulistyczna Ogólna,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Neurookulistyczna,
 • Poradnia Leczenia Jaskry,
 • Poradnia Witrektomijna,
 • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków,
 • Poradnia - Dobór pomocy optycznych dla niedowidzących.

Informacje o II Katedrze i Klinice Okulistyki PUM

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • okulistyka dla studentów Wydziału Lekarskiego – polskich i anglojęzycznych,
 • okulistyka dla studentów Wydziału Stomatologii - polskich i anglojęzycznych,
 • okulistyka dla studentów ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • prowadzenie specjalizacji z okulistyki,
 • szkolenie lekarzy rodzinnych i innych specjalizacji,
 • kursy specjalizacyjne / doskonalące: Elektrofizjologia, Neurookulistyka Kliniczna, Jaskra, Zapalenie błony naczyniowej.

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • Zastosowanie badań elektrofizjologicznych :

- w wrodzonych i nabytych zaburzeniach funkcji komórek zwojowych siatkówki,

- w jaskrze,

- w sporcie,

- w chorobach neurologicznych i psychicznych,

- we wczesnej diagnostyce dysfunkcji nerwu wzrokowego towarzyszących gruczolakom przysadki mózgowej.

 • Badania kliniczne po wszczepieniu soczewek wysokich technologii (torycznych, wieloogniskowych) z mikrocięcia techniką dwuręczną.
 • Ocena skuteczności lasera mikropulsowego w leczeniu makulopatii cukrzycowej.
 • Badania kliniczne oceniające skuteczność witrektomii 25 i 27 G u pacjentów z błonami przedsiatkówkowymi.
 • Badania kliniczne w małoinwazyjnej chirurgii jaskry – u pacjentów po wszczepie XEN GEL STENT.
 • Badanie przepływu krwi metodą USG COLOR DOPPLER w naczyniach gałki ocznej u pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi o podłożu naczyniowym, guzami wewnątrzgałkowymi oraz u chorych ze schorzeniami reumatologicznymi.
 • Badania oceniające narząd wzroku po podaniu preparatów anty - VEGF zastosowanych w ciężkich przypadkach retinopatii wcześniaczej.
 • Ocena narządu wzroku z uwzględnieniem badań elektrofizjologicznych siatkówki nerwu wzrokowego u dzieci w wieku szkolnym urodzonych przedwcześnie.
 • Epidemiologia krótkowzroczności wysokiej i szkolnej.
 • Badania dotyczące wpływu chlorochiny i jej pochodnych na narząd wzroku.
 • Badania zależności występowania zaćmy starczej od poziomy selenu we krwi.

II Katedra i Klinika Okulistyki wyposażona jest w następujące aparaty diagnostyczne i lasery terapeutyczne:

 • aparat RETI port firmy Roland Consult do pełnej diagnostyki elektrofizjologicznej siatkówki i drogi wzrokowej,
 • aparat przenośny RETI com firmy Roland Consult do przeprowadzania badań elektrofizjologicznych u dzieci / dorosłych w znieczuleniu ogólnym,
 • aparat UTAS E2000 firmy LKC do diagnostyki elektrofizjologicznej siatkówki i drogi wzrokowej,
 • aparat HD-OCT (Zeiss Cirrus 5000),
 • aparat OCT do badania przedniego odcinka oka (Tomey- Casia),
 • aparat RetCam II firmy Clarity Medical Systems, Inc. - układ cyfrowego obrazowania dna oka u dzieci,
 • oftalmoskop pośredni Heine Omega 500 umożliwiający m. in.  badanie dzieci i wykonywanie laseroterapii siatkówki,
 • laser OcuLight Iridex IQ810 (światło zielone / podczerwone) umożliwiający laseroterapię siatkówki z wykorzystaniem oftalmoskopu pośredniego, stosowany w leczeniu retinopatii wcześniaczej,
 • aparat do kalkulacji wszczepów wewnątrzgałkowych- IOL Master 700 firmy Zeiss,
 • mikroskop spekularny SP-1P firmy Topcon  do oceny komórek śródbłonka i topografii rogówki,
 • autokeratorefraktometr KR 800 firmy Topcon,
 • autorefraktometr pediatryczny Plusoptix A09,
 • ręczny autorefraktometr pediatryczny Retinomax 3,
 • kamerę cyfrową Topcon DC-3 zintegrowana z lampą szczelinową, umożliwiającą wykonywanie cyfrowych zdjęć przedniego odcinka / dna oka,
 • frontofokometr automatyczny TL-100 firmy Tomey,
 • dynamiczny tonometr konturowy Pascal,
 • tonometr impresyjny Icare TA03,
 • tonometry aplanacyjne,
 • perymetr statyczny Humphrey,
 • ultrasonograf okulistyczny Compact Touch firmy Quantel Medical umożliwiający przeprowadzanie badania USG oka w projekcji A / B / pachymetrii,
 • tablice CSV 1000 firmy Vector Vision do badania poczucia kontrastu / testu olśnienia,
 • wyświetlacz optotypów LCD CP 400 firmy Frey umożliwiający stosowanie wszystkich dostępnych testów ostrości wzroku,
 • podświetlane tablice EDTRS do badania ostrości wzroku testem logMAR,
 • apart do angiografii fluoresceinowej Visucam 500 Zeiss,
 • laser argonowy Novus 2000 (światło niebieskie / zielone) do laseroterapii siatkówki oraz wykonywania zabiegu ALT,
 • laser Supra Scan 577  (światło żółte ) do laseroterapii siatkówki, umożliwiający wykonywanie zabiegów mikropulsowych w obszarze plamkowym oraz zabiegów w trybie pattern w siatkówce obwodowej dzięki uprzejmości Pracowni Laserowej I Katedry i Kliniki Okulistyki PUM,
 • laser Visulas YAG III Zeiss do zabiegów irydotomii i kapsulotomii,
 • osmometr Tear Lab Osmolarity System.

Działalność kliniczna:

Rodzaje zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych na Oddziale Dorosłych:

Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewek zwijalnych

 • fakoemulsyfikacja zaćmy z mikrocięcia techniką dwuręczną,
 • implantacje soczewek wewnątrzgałkowych wysokich technologii.

Śródtwardówkowa fiksacja soczewek tylno komorowych w oczach afakijnych

Operacje przeciwjaskrowe

 • operacje przetokowe,
 • operacje z inplantacją stentu XEN GEL, I-STENT
 • operacje z wszczepem zastawki Ahmeda.
 • Laserokoagulacja ciała rzęskowego

Klasyczna chirurgia odwarstwienia siatkówki

 • wpuklenie twardówki,
 • opasanie gałki ocznej.

Witrektomia 25,27 G w przypadku:

 • odwarstwień siatkówki,
 • urazów gałki ocznej,
 • ciał obcych wewnątrzgałkowych,
 • wylewu do komory ciała szklistego,
 • otworu w plamce żółtej,
 • błon nasiatkówkowych,
 • zapaleń wewnątrzgałkowych ,
 • guzów wewnątrzgałkowych.

Mikrochirurgia dróg łzowych - laserowa DCR

Zabiegi plastyczno korekcyjne powiek

Zabiegi usunięcia gałki ocznej

Doszklistkowe podawanie inhibitorów anty-VEGF w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem,

Doszklistkowe i około gałkowe, podawanie leków steroidowych w leczeniu chorób zapalnych błony naczyniowej, cukrzycowym obrzęku plamki i po zakrzepie żyły środkowej siatkówki.

Rodzaje zabiegów na Oddziale Dziecięcym :

Usunięcie zaćmy wrodzonej, nabytej z mikrocięcia  z wszczepem lub bez wszczepu soczewki.

Bezszwowa śródtwardówkowa fiksacja soczewek tylno komorowych w oczach afakijnych.

Operacje przeciwjaskrowe.

Operacje odwarstwienia siatkówki metodą wpuklenia, opasania gałki ocznej i witrektomii.

Operacje plastyczno korekcyjne na powiekach.

Operacje zeza.

Sondowanie dróg łzowych.

Zabiegi laserowe siatkówki u dzieci urodzonych przedwcześnie z retinopatią wcześniaczą.

Na oddziale dziecięcym prowadzone jest leczenie zachowawcze dzieci z zezem.

Podręczniki okulistyczne autorstwa pracowników naukowych

II Katedry i Kliniki Okulistyki

neuro1

Szczecińska metoda leczenia zeza - podręcznik

Autorem rozdziału "Choroby oczodołu" jest Profesor Danuta Karczewicz.

Autorem rozdziałów "Podstawy anatomii i fizjologii narządu wzroku" oraz "Ocena wzrokowych procesów sensorycznych" jest Profesor Wojciech Lubiński.

Autorem rozdziału "Badania okulistyczne" jest dr hab. n. med. Lidia Puchalska -Niedbał.

Załączniki

Powrót
do góry