Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

element dekoracyjny

PATOMORFOLOGIA 2016/2017

Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

-----------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2016/2017

Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

Digital slides database usage instruction: http://aperio-imagescope.software.informer.com

2 year of the Faculty of Medicine:

3 year of the Faculty of Medicine:

2 year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

-----------------------------------

Instrukcja wypełniania kart odpowiedzi

Instructions for filling up the answer sheet

-----------------------------------

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

EGZAMIN Z PATOMORFOLOGII dla studentów III roku WL i II roku WLS

 1. Lista preparatów na egzamin praktyczny z patomorfologii dla studentów III roku WL (nowy program) w roku akademickim 2015/2016
 2. Lista preparatów na egzamin praktyczny z patomorfologii dla studentów II roku WLS (nowy program) w roku akademickim 2015/2015
 3. Zasady obowiązujące podczas egzaminu

EXAMINATION IN PATHOMORPHOLOGY for the 3rd year students of the Faculty of Medicinie i 2nd year students of the Faculty of Dentistry

 1. Histological slides for the practical examination for the 3rd year students of the Faculty of Medicine in 2015/2016 (new program)
 2. Histological slides for the practical examination for the 2 year students of the Faculty of Dentistry in 2015/2016 (new program)

The results of teh re-take of the examination in pathomorphology (17.10.2016)

 • 27770: test (70points), practical exam (-8), sum (62p), mark: 2,0
 • 23626: test (18points), practical exam (-8), sum (10p), mark: 2,0
 • 22380: test (53points), practical exam (-8), sum (45p), mark: 2,0

The results of the re-take of the test no 1, 2, 3 i 4 (17.10.2016)

 • 28955: test 2 (3,0)
 • 27190: test 2 (3,0)
 • 34517: test 2 (3,0)
 • 34540: test 2 (2,0), test 3 (2,0), test 4 (3,0)
 • 34469: test 2 (2,0), test 3 (2,0)

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3  roku Wydz. Lekarskiego, 2 roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, 1 roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz 2 i 3 roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3 roku Wydz. Lekarskiego i 2 roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Działalność medyczno-usługowa

---------------------------------

powrót
do góry