Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Patomorfologii

  Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

  71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
  tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78
  fax: (091) 48 70032
  e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

  element dekoracyjny

  -----------------------------------

  Wyniki kolokwiów/The results of the tests

  II WL

  III WL

  II EP

  III EP

  40935 31p/4,0

  -----------------------------------

  Instrukcja wypełniania kart odpowiedzi

  Instructions for filling up the answer sheet

  -----------------------------------

  Wyniki kolokwium dla II roku WLS

  The results of the test for the 2nd year students ND

  -----------------------------------

  Kolokwia poprawkowe

  II WLS

  I termin poprawkowy kolokwium nr 1 dla studentów II roku WLS odbędzie się w poniedziałek 20.11.2017 o godzinie 19:00 w sali 1a w budynku MCD1, ul. Powstańców Wielkopolskich 72.

  I termin poprawkowy kolokwium nr 2  dla studentów II roku WLS odbędzie się 15.01.2018. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

  II termin poprawkowy kolokwium nr 1 i 2 dla studentów II roku WLS odbędzie się 22.01.2018. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

  II WL

  I termin poprawkowy kolokwium 1 odbędzie się 27.11.2017 o godzinie 19:00 w Starej Sali Wykładowej SPSK-2 ul. Powstańców Wielkopolskich 72
 • I termin poprawkowy kolokwium 2 odbędzie się 22.01.2018. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
 • II termin poprawkowy kolokwium 1 i 2 odbędzie się w maju 2018. Dokładna data, godzina oraz miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

III WL

 • I termin poprawkowy kolokwium 5 odbędzie się 20.11.2017 o godzinie 19:00 w Nowej Sali Wykładowej SPSK-2 ul. Powstańców Wielkopolskich 72
 • I termin poprawkowy kolokwium 6 odbędzie się 15.01.2018. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
 • II termin poprawkowy kolokwium kolokwium 5 i 6 odbędzie się 22.01.2018. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
 • -----------------------------------

  The re-takes of the tests

  2nd year Faculty of Dentistry

  • 20.11.2017: the 1st re-take of the test #1 at 19:00, Old Lecture Hall, Powstańców Wielkopolskich 72
  • 15.01.2018: the 1st re-take of the test #2. Time and place will be posted later.
  • 22.01.2018: the 2nd re-take of the test #1 and #2. Time and place will be posted later.

  2nd year Faculty of Medicine

  • 27.11.2017: the 1st re-take of the test #1 at 19:30 Old Lecture Hall, Powstańców Wielkopolskich 72
  • 22.01.2018: the 1st re-take of the test #2. Time and place will be posted later.
  • May 2018: the 2nd re-take of the test #1 and #2. Time and place will be posted later

  3rd year Faculty of Medicine

  • 20.11.2017: the 1st re-take of the test #5 at 19:40, Old Lecture Hall, Powstańców Wielkopolskich 72
  • 15.01.2017: the 1st re-take of the test #6. Time and place will be posted later.
  • 22.01.2017: the 2nd re-take of the test #5 and #6. Time and place will be posted later.

  -----------------------------------

  PATOMORFOLOGIA 2017/2018

  Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

  Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

  Aktualny adres preparatów wirtualnych: http://patopreparaty.pum.edu.pl/

  Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

  Podręczniki:

  Podobny obraz Podobny obraz Znalezione obrazy dla zapytania domagała patologia Znalezione obrazy dla zapytania domagała patologia

  II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

  1. regulamin
  2. harmonogram zajęć (poprawiony 9.10.17 - zmiana terminu egzaminu teoretycznego)
  3. zagadnienia
  4. wykłady

  II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

  III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

  przedmiot: PATOMORFOLOGIA

  -----------------------------------

  PATHOMORPHOLOGY 2017/2018

  Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

  Digital slides database usage instruction: http://aperio-imagescope.software.informer.com

  Virtual slides: http://patopreparaty.pum.edu.pl/

  Textbooks:

  Znalezione obrazy dla zapytania robbins pathology amazon Znalezione obrazy dla zapytania domagała patologia Oral Pathology - 7th Edition - ISBN: 9780323297684, 9780323297691

  2 year of the Faculty of Medicine:

  1. rules i regulations
  2. timetable (updated 12.10.2017)
  3. course syllabus

  3 year of the Faculty of Medicine:

  1. rules i regulations
  2. timetable
  3. course syllabus

  2 year of the Faculty of Dentistry:

  1. rules and regulations
  2. timetable
  3. course syllabus

  -----------------------------------

  Działalność dydaktyczno-wychowawcza

  1. nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3  roku Wydz. Lekarskiego, 2 roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego oraz 2 i 3 roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
  2. nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3 roku Wydz. Lekarskiego i 2 roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
  3. prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
  4. staże z patomorfologii do innych specjalizacji
  5. Studenckie Koło Naukowe

  Działalność naukowo-badawcza

  Zasadnicza problematyka naukowa

  1. badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

  Tematyka aktualnie prowadzonych badań

  1. doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
  2. poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

  Stosowane techniki badawcze

  1. immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

  Działalność medyczno-usługowa

  Kompleksowa diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna przy użyciu nowoczesnych metod: immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej i technik molekularno-genetycznych (https://spsk1.szn.pl/szpital/zaklady/patomorfologii)

  ---------------------------------

Powrót
do góry