Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Patomorfologii

  Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

  71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
  tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78
  fax: (091) 48 70032
  e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

  element dekoracyjny

  ----------------------------

  Harmonogram kolokwiów w dniu 30.05.2017/Timetable of tests on 30th May, 2017 (update 22.05.2017)

  Instrukcja wypełniania kart odpowiedzi

  Instructions for filling up the answer sheet

  -----------------------------------

  Wyniki kolokwiów poprawkowych :

  • 36444 3,0
  • 40941 3,0
  • 36778 2,0
  • 29555 3,0
  • 40169 3,0
  • 27721 3,0

  Re-take results for 2nd year students of the Faculty of Medicine

  -----------------------------------

  Egzamin z patomorfologii dla studentów III roku WL i II roku WLS w roku akademickim 2016/2017

  Examination in pathomorphology for the 3rd year students of the Faculty of Medicine and 2nd year students of the Faculty of Dentistry in the academic year 2016/2017

  -----------------------------------

  Kolokwia poprawkowe

  II WL

  • I termin poprawkowy kolokwium nr 4 odbędzie się 05.06.2017. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
  • II termin poprawkowy kolokwium nr 3 i nr 4 dla studentów II roku WL odbędzie się w dniu 12.06.2017. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

  II WLS

  • I termin poprawkowy kolokwium z patologii jamy ustnej dla studentów II roku WLS odbędzie się w dniu 05.06.2017. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
  • II termin poprawkowy kolokwium z patologii jamy ustnej dla studentów II roku WLS odbędzie się 12.06.2017. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

  Re-takes of the tests

  2nd year Faculty of Medicine

  • 05.06.2017 - the 1st re-take of the test #4 for the 2nd year students of the Faculty of Medicine. Time and place will be posted later.
  • 12.06.2017 - the 2nd re-take of the test #3 and #4 for the 2nd year students of the Faculty of Medicine. Time and place will be posted later.

  2nd year Faculty of Dentistry

  • 05.06.2017 - the 1st re-take of the final test (oral pathology). Time and place will be posted later
  • 12.06.2017- the 2nd re-take of the final test (oral pathology). Time ang place will be posted later

  -----------------------------------

  PATOMORFOLOGIA 2016/2017

  Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

  Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

  Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

  II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

  przedmiot: PATOMORFOLOGIA

  przedmiot: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

  II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

  III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

  przedmiot: PATOMORFOLOGIA

  przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

  -----------------------------------

  PATHOMORPHOLOGY 2016/2017

  Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

  Digital slides database usage instruction: http://aperio-imagescope.software.informer.com

  2 year of the Faculty of Medicine:

  3 year of the Faculty of Medicine:

  2 year of the Faculty of Dentistry:

  subject: PATHOMORPHOLOGY

  subject: ORAL PATHOLOGY

  -----------------------------------

  Instrukcja wypełniania kart odpowiedzi

  Instructions for filling up the answer sheet

  -----------------------------------

  Działalność dydaktyczno-wychowawcza

  • nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3  roku Wydz. Lekarskiego, 2 roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego oraz 2 i 3 roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
  • nauczanie patomorfologii studentów 2 i 3 roku Wydz. Lekarskiego i 2 roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
  • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
  • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
  • Studenckie Koło Naukowe

  Działalność naukowo-badawcza 

  Zasadnicza problematyka naukowa

  • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

  Tematyka aktualnie prowadzonych badań

  • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
  • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

  Stosowane techniki badawcze

  • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

  Działalność medyczno-usługowa

  ---------------------------------

Powrót
do góry