Menu boczne

Treść strony

Zakład Chemii Medycznej

Zakład Chemii Medycznej

Department of Medical Chemistry

70-111 Szczecin, Aleja Powstańców Wlkp. 72

Budynek MCD 1, pierwsze piętro

tel. 091 466 16 44

fax. 091 466 16 41

chemia@pum.edu.pl

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Joanna Bober

joanna.bober@pum.edu.pl

Pracownicy Zakładu

Pracownicy Zakładu Chemii Medycznej

Działalność dydaktyczna

Na zajęciach laboratoryjnych w Zakładzie Chemii Medycznej wymagane jest, by każdy student posiadał fartuch laboratoryjny, okulary oraz rękawiczki ochronne.

W powyższe artykuły można zaopatrzyć się między innymi w następujących placówkach:

 • Dom Handlowy Nauki – ul. Królowej Jadwigi 21
 • CEZAL – ul. Piłsudskiego 7
 • KEIA – Pl. Kilińskiego 3 a
 • REWA – Kolumba 5

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku studenci nie będą mogli uczestniczyć  w ćwiczeniach laboratoryjnych.

Konsultacje.

Nie ma wyznaczonych stałych godzin konsultacji. Spotkania studentów
z nauczycielami odbywają się po uprzednim, telefonicznym lub mailowym, ustaleniu terminu.
Wydział  Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku AngielskimWydział Lekarski, kierunek lekarski

Zajęcia fakultatywne

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny I Medycyny Laboratoryjnej - analityka medyczna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Uwaga studenci !!!

Sprawozdania z ćwiczeń, które odbyły się od dnia 23.04.2018  proszę dostarczyć do sekretariatu Zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r.

Chemia analityczna

Chemia fizyczna

Chemia organiczna

Zajęcia fakultatywne

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny I Medycyny Laboratoryjnej - biotechnologia medyczna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Uwaga studenci !!!

Sprawozdania z ćwiczeń, które odbyły się od dnia 23.04.2018  proszę dostarczyć do sekretariatu Zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r.

Chemia organiczna

Chemia fizyczna

Próby kliniczne w medycynie.

Biomateriały w praktyce medycznej i laboratoryjnej - dla studentów II roku II stopnia studiów.

Zajęcia fakultatywne.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Zajęcia fakultatywne


Information for students - English program

All students attending laboratory classes are required to wear lab coats, safety glasses and gloves.

Students without the abovementioned items will not be allowed to participate in the classes.

Lab coats, safety glasses and gloves can be purchased at the following retail stores:

 • DOM HANDLOWY NAUKI – Królowej Jadwigi Street # 21
 • CEZAL – Piłsudskiego Street #7
 • KEIA – Kilińskiego Square 3a
 • REWA – Kolumba Street # 5

English Program: Faculty of Medicine

English Program: Faculty of Medicine and Dentistry

Studenckie Towarzystwo Naukowe 

Zapraszamy do udziału w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Medycznej studentów kierunków lekarskich, analityki i biotechnologii, którzy uzyskali zaliczenia z przedmiotów chemicznych na pierwszym roku studiów.

Tematy prac związane są z badaniami naukowymi realizowanymi w ZChM, ale jesteśmy otwarci na  nowe inicjatywy.

Sesje Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Informacje dla uczniów liceów

Informacje dla uczniów V LO w Szczecinie 

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • badanie stresu oksydacyjnego w chorobach o podłożu wolnorodnikowym
 • stres oksydacyjny w chorobach nowotworowych
 • analiza stanu odżywienia chorych z przewlekłą chorobą nerek
 • białka szoku cieplnego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 • metabolizm aminokwasów u osób z przewlekłą chorobą nerek
 • metabolizm tlenku azotu u chorych z cukrzycą typu II

Ważniejsze publikacje z ostatnich 3 lat

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • proteomiczna analiza wybranych składników moczu u pacjentów po przeszczepieniu nerki
 • proteomiczna analiza składników płynu po dializie otrzewnowej a stan odżywienia pacjentów leczonych dializą otrzewnową
 • analiza porównawcza wskaźników stresu oksydacynego w ślinie i krwi
 • wpływ przewlekłej niewydolności nerek i leczenia nerkozastępczego na stężenia wybranych składników śliny
 • badanie antyoksydacyjnego działania leków hipoglikemicznych

Stosowane techniki badawcze

 • techniki elektroforetyczne:
 • elektroforeza żelowa
 • PAGE-SDS i natywna
 • Western-Blotting
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • spektrofotometria
 • spektrofluorymetria
 • metody immunoenzymatyczne (ELISA)
Powrót
do góry