Menu boczne

Treść strony

Informacje dla studentów

 

Studenci odbywający ćwiczenia w Zakładzie Chemii Medycznej zobowiązani są do posiadania:

ü     fartucha laboratoryjnego

ü     okularów oraz

ü     rękawiczek ochronnych

 W powyższe artykuły można zaopatrzyć się m.in. w następujących placówkach:

Dom Handlowy Nauki, ul. Królowej Jadwigi 21

Cezal, ul.Piłsudskiego 7

KEIA, pl.Kilińskiego 3a

REWA, ul.Kolumba 5

Studenci nieposiadający środków ochrony osobistej nie będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych (nieobecność nieusprawiedliwiona). 

 

      Powrót
      do góry