Menu boczne

Treść strony

Chemia analityczna

Regulamin dydaktyczny z chemii analitycznej

Plan i program zajęć z chemii analitycznej

Uwaga: egzamin z Chemii Analitycznej odbędzię się 02.07.2018 o godz. 9:00-11:00.

Wykłady:

Wykład 1 - Wstęp do chemii analitycznej

Wykład 2 - Analiza jakościowa

Wykład 3 i 4 - Analiza wagowa

Wykład 5 - Analiza wolumetryczna

Wykład 6 - Alkacymetria i analiza strąceniowa

Wykład 7 - część I - Redoksymetria

Wykład 7 - część II - Kompleksometria

Wykład 8 - Praktyczne zastosowania metod chemii analitycznej

Ćwiczenia:

Ocena precyzji czułości i dokładności metody analitycznej. 27-28.02.2018

Reakcje charakterystyczne wybranych kationów. 1-2.03.2018 r.

Reakcje charakterystyczne wybranych anionów 6 - 7.03.2018 r.

Analiza soli - 08 i 09.03.2018

Schematy prostej analizy - 08 i 09.03.2018

Schemat rozdziału kationów - 13 i 14.03.2018

Wpływ substancji towarzyszących na rozpuszczalność osadów - 15 i 16.03.2018

Ważenie - zasady ogólne

Oznaczanie wody krystalizacyjnej - 20 i 21.03.2018

Otrzymywanie jodku ołowiu - 22 i 23.03.2018

Oznaczanie ołowiu w postaci PbCrO4 - 27 i 28.03.2018

Zastosowanie wskaźników w analizie ilościowej - 10 i 11.04.2018

Sporządzanie roztworów mianowanych - 17 i 18.04.2018

Alkacymetria - 19 i 20.04.2018

Oznaczanie chlorków metodą Mohra -24 i 25.04.2018

Oznaczanie chlorków metodą Fajansa

Oznaczanie stężenia jonów miedzi (II) metodą jodometryczną - 26 i 27.04.2018

Oznaczanie stężenia szczawianów metodą manganometryczną -  8 i 9.05.2018

Chromianometryczne oznaczanie stężenia żelaza - 10 i 11.05.2018

Kompleksometria - 15 i 16.05.2018

Powrót
do góry