Menu boczne

Treść strony

Chemia analityczna

Regulamin dydaktyczny z chemii analitycznej

Plan i program zajęć z chemii analitycznej

Uwaga: egzamin z Chemii Analitycznej odbędzię się 02.07.2018 o godz. 9:00-11:00.

Wykłady:

Wykład 1 - wstęp do chemii analitycznej. 19.02.2018

Wykład 2

Wykład 3 i 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7 - część I

Wykład 7 - część II

Wykład 8

Ćwiczenia:

Ocena precyzji czułości i dokładności metody analitycznej. 27-28.02.2018

Reakcje charakterystyczne wybranych kationów. 1-2.03.2018

Reakcje charakterystyczne wybranych anionów

Wpływ substancji towarzyszących na rozpuszczalność osadów

Ważenie - zasady ogólne

Oznaczanie wody krystalizacyjnej

Otrzymywanie jodku ołowiu

Oznaczanie ołowiu w postaci PbCrO4

Zastosowanie wskaźników w analizie ilościowej

Sporządzanie roztworów mianowanych

Alkacymetria

Oznaczanie chlorków metodą Mohra

Oznaczanie chlorków metodą Fajansa

Oznaczanie stężenia jonów miedzi (II) metodą jodometryczną

Oznaczanie stężenia szczawianów metodą manganometryczną

Kompleksometria

Chromianometryczne oznaczanie stężenia żelaza

Powrót
do góry