Menu boczne

Treść strony

Chemia analityczna

Plan i program zajęć z chemii analitycznej

Regulamin dydaktyczny z chemii analitycznej

Uwaga: egzamin z Chemii Analitycznej odbędzię się 02.07.2018 o godz. 9:00-11:00.

Wykłady:

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3 i 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7 - część I

Wykład 7 - część II

Wykład 8

Ćwiczenia:

Ocena precyzji czułości i dokładności metody analitycznej

Reakcje charakterystyczne wybranych kationów

Reakcje charakterystyczne wybranych anionów

Wpływ substancji towarzyszących na rozpuszczalność osadów

Ważenie - zasady ogólne -  20-21.03.17

Oznaczanie wody krystalizacyjnej...- 20-21.03.17

Otrzymywanie jodku ołowiu - 22-23.03

Oznaczanie ołowiu w postaci PbCrO4... - 27-28.03

Zastosowanie wskaźników w analizie ilościowej 3-4.04.2017

Sporządzanie roztworów mianowanych 10-11.04.2017

Alkacymetria 12-13.04.2017

Oznaczanie chlorków metodą Mohra 19-20.04.2017

Oznaczanie chlorków metodą Fajansa 24 -25.04.2017

Oznaczanie stężenia jonów miedzi (II) metodą jodometryczną 26 - 27.04.2017

Oznaczanie stężenia szczawianów metodą manganometryczną 8 - 9.05.2017

Kompleksometria 15-16.05.2017

Chromianometryczne oznaczanie stężenia żelaza 10-11.05.2017

Powrót
do góry