Menu boczne

Treść strony

Chemia ogólna i nieorganiczna

Regulamin dydaktyczny zajęć z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Plan i program zajęć z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Uwaga: egzamin z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej odbędzie się 29.01.2018 w godzinach 9:00-11:00.

Ćwiczenie 7 Równowagi w roztworach wodnych II (4 grudnia 2017 r.)

Ćwiczenie 8  -  11 i 12 grudnia

Wykłady:

1. Budowa atomu

2. Promieniotwórczość i zarys fotochemii

3. Chemia ciała stałego

4. Związki kompleksowe

5. Reakcje utleniania i redukcji

6. Równowagi w roztworach wodnych

7. Równowaga kwasowo-zasadowa

8. Reaktywne formy tlenu

9 i 10. Składniki bionieorganiczne organizmu

Powrót
do góry