Menu boczne

Treść strony

Chemia organiczna

Regulamin dydaktyczny zajęć z Chemii Organicznej

Plan i program zajęć z Chemii Organicznej

Uwaga: egzamin z Chemii Organicznej odbędzie się 18.06.2018 o godz. 09:00-11:00.

Wykłady:

Wykład 1 - Stereochemia i mechanizmy reakcji

Wykład 2 - Alkohole i fenole

Wykład 3 i 4 - Grupa karbonylowa

Wykład 5 - Związki zawierające azot

Wykaz mechanizmów reakcji obowiązujących do I kolokwium z chemii organicznej.

Wykład 6 - Aminokwasy

Wykład 7 - Węglowodany

Wykład 8 - Lipidy

Wykład 9

Wykład 10

Powrót
do góry