Menu boczne

Treść strony

Chemia fizyczna

Regulamin dydaktyczny zajęć z Chemii Fizycznej

Plan i program zajęć z Chemii Fizycznej

Uwaga: egzamin z Chemii Fizycznej odbędzie się 25.06.2018 o godz. 9:00-11:00

Wykłady

Wykład 1 - Woda w organizmie człowieka. Właściwości koligatywne roztworów.

Wykład 2 - Woda w organizmie człowieka - koloidy.

Wykład 3 - Kinetyka i termodynamika.

Wykład 4 - Metody instrumentalne w analizie chemicznej.

Wykład 5 - Elektrochemia

Wykład 6 - Adsorpcja

Wykład 7

Wykład 8

Ćwiczenia

1. Właściwości koligatywne roztworów

2. Otrzymywanie emulsji oraz badanie ich właściwości

3. Badanie kinetyki reakcji hydrolizy sacharozy

4. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia miedzi i żelaza

5. Miareczkowanie potencjometryczne

6. Wyznaczanie stałej dysocjacji p-nitrofenolu-1

7. Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym

8. Wyznaczanie współczynnika podziału kwasu octowego

Powrót
do góry