Menu boczne

Treść strony

Chemia fizyczna

Regulamin dydaktyczny zajęć z Chemii Fizycznej

Plan i program zajęć z Chemii Fizycznej

Uwaga: egzamin z Chemii Fizycznej odbędzie się 25.06.2018 o godz. 9:00-11:00

Wykłady

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Ćwiczenia

1. Właściwości koligatywne roztworów

2. Kinetyka hydrolizy sacharozy

3. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia miedzi (II) i żelaza (III)

4. Wyznaczanie stałej dysocjacji p-nitrofenolu... - 20.03 - 24.03

5. Szereg napięciowy metali - 27.03 -31.03

6. Badanie wpływu pH na potencjał... - 3.04 - 7.04

7. Miareczkowanie potencjometryczne

8. Adsorpcja na węglu aktywnym

9. Wyznaczanie współczynnika podziału

10. Techniki chromatograficzne

Powrót
do góry