Menu boczne

Treść strony

Chemia ogólna i nieorganiczna

Regulamin dydaktyczny z chemii ogólnej

Plan i program zajęć z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Uwaga: egzamin z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej odbędzie się 29.01.2018 w godzinach: 9:00 -11:00.

Ćwiczenia:

Stężenie roztworów - wstęp

Ćwiczenie 1 Stężenie roztworów

Związki kompleksowe - wstęp

Ćwiczenie 2 Związki kompleksowe

Ćwiczenie 3 Wykrywanie wybranych anionów i kationów

Ćwiczenie 4 Szereg napięciowy metali

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu pH na potencjał redoks

Ćwiczenie 6 - czwartek 30 listopada 2017 r.

Ćwiczenie 7 - czwartek 7 grudnia 2017 r.

Ćwiczenie 8 - czwartek 14 grudnia 2017 r.

Wykłady:

1. Wiązania chemiczne, związki kompleksowe.

2. Składniki bionieorganiczne organizmu.

3. Analiza jakościowa.

4. Reaktywne formy tlenu.

5. Reakcje utleniania i redukcji

6. Równowagi w roztworach wodnych

7. Równowaga kwasowo-zasadowa

8. Analiza ilościowa

Powrót
do góry