Menu boczne

Treść strony

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

UWAGA! KOLOKWIUM NR 2  

Informujemy, iż kolokwium nr 2 z Chemii odbędzie się dnia 19 grudnia o godz. 16.15 w nowej sali wykładowej.

Kolokwium nr 2 dla studentów zwolnionych z Chemii, piszących kolokwium nr 2 ze śliny i metali, odbędzie się 19 grudnia o godz. 16.15 w Zakładzie Chemii Medycznej.

Kolokwium poprawkowe nr 1 z Chemii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 na terenie SPSK nr 2 w starej sali wykładowej im. prof. Brzezińskiego.

Plan i program zajęć

Regulamin dydaktyczny z chemii

Wymagania programowe - chemia

Kryteria oceniania zajęć z chemii

Seminaria:

1. Składniki bionieroganiczne organizmów

Obliczenia chemiczne -zadania

3. Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ)

4. Woda w organizmie człowieka - koloidy

5. Ślina - skład i funkcje

6. Metale w stomatologii

Aminokwasy

7. Kinetyka

8. Węglowodany i glikany

9. Metody instrumentalne

Wykłady:

1. Wiązania chemiczne w układach biologicznych

2. Woda w organizmie człowieka

3-4. Reaktywne formy tlenu

5. Lipidy

6. Związki heterocykliczne o znaczeniu biologicznym

Powrót
do góry