Menu boczne

Treść strony

STN

 

Karina Sznabel.
Stężenie albuminy modyfikowanej niedokrwieniem u pacjentów poddawanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, 2-5 kwietnia 2014 roku.

Łukasz Kapłon, Elżbieta Cecerska, Anna Jesionowska.
Terapia i otyłość modulują aktywność enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z cukrzycą typu II.
XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, 10-13 kwietnia 2013

Elżbieta Cecerska, Anna Jesionowska, Łukasz Kapłon, Oskar Adamczyk.
Analiza wybranych wskaźników nasilenia stresu oksydacyjnego w płynie po ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej.
XLIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 8-10 marca 2012


Karina Sznabel.
Aktywność wybranych enzymów pochodzących z cewek nerkowych w moczu pacjentów z cukrzycą typu II. Doniesienie wstępne.
XLII Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 9-11 marca 2011 r.


Elżbieta Cecerska, Anna Jesionowska, Łukasz Kapłon.
Terapia i otyłość modulują aktywność enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z cukrzycą typu II - doniesienie wstępne.
XLII Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 9-11 marca 2011 r

 

Karina Sznabel.
Analiza stanu odżywienia pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
Tytuł angielski: [Analysis of nutritional status in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis].
XXXXI Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 4-6 marca 2010 r.

 

Łukasz Kapłon, Anna Jesionowska, Elżbieta Cecerska.
Influence od oxidative stress on concentration of selected membrane proteins of erythrocytes.
Arch. Med. Sci.: 2010 : vol. 6 suppl. 1, s. S 101 - S 102.: 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warsaw, May 7-9, 2010. A.

 

Anna Jesionowska, Elżbieta Cecerska, Łukasz Kapłon.
Wpływ stresu oksydacyjnego na stężenia wybranych białek błony ertrocytarnej.
XXXXI Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 4-6 marca 2010 r.

 

Powrót
do góry