Menu boczne

Treść strony

Ważniejsze publikacje z ostatnich 3 lat

Allergens.

Elżbieta Kucharska, Joanna Bober, Tadeusz Ogoński. W: Environmental effects on seafood avallability, safety, and quality. Ed by E. Grażyna Daczkowska-Kozon, Bonnie Sun Pan.

Boca Raton : CRC Press, 2011 s. 143-150

 

AMPD1 gene mutations are associated with obesity and diabetes in Polish patients with cardiovascular diseases.

Krzysztof Safranow, Janina Suchy, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Grzegorz Kurzawski, Ryszard Rzeuski, Edyta Czyżycka, Beata Łoniewska, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Andrzej Ciechanowicz, Dariusz Chlubek.

J. Appl. Genet. 2011 vol. 52 nr 1 s. 67-76

 

Changes in male reproductive system and mineral metabolism induced by soy isoflavones administered to rats from prenatal life until sexual maturity.

Katarzyna Piotrowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Mariola Marchlewicz, Izabela Gutowska, Iwona Noceń, Monika Zawiślak, Dariusz Chlubek, Barbara Wiszniewska.

Nutrition 2011, [8]

 

Changes in the concentration of microelements in the teeth of rats in the final stage of type 1 diabetes, with an absolute lack of insulin.

Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Marta Rybicka, Iwona Noceń, Wioletta Dudzińska, Mariola Marchlewicz, Barbara Wiszniewska, Dariusz Chlubek.

Biol. Trace Elem. Res. 2011

 

The effect of L-ascorbic acid and/or tocopherol supplementation on electrophysiological parameters of the colon of rats chronically exposed to lead.

Danuta I. Kosik-Bogacka, Irena Baranowska-Bosiacka, Mariola Marchlewicz, Agnieszka Kolasa, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Natalia Łanocha, Ireneusz Wiernicki, Barbara Millo, Barbara Wiszniewska, Dariusz Chlubek.

Med. Sci. Monit. 2011 vol. 17 nr 1 s. BR16-BR26 .

 

 

The effect of retinoic acid receptor agonist acitretin on the production of bile and concentrations of some serum components in ovariectomized rats.

B[ogusław] Czerny, M[aria ] Teister, Z[ygmunt] Juzyszyn, L. Teister, A[ndrzej] Pawlik, P[iotr] Gazda, A. Kamński, A. Chałas.

Menopause 2011 vol. 18 nr 2 s. 213-218.

 

Analysis of human CD36 gene sequence alterations in the oxidized low-density lipoprotein-binding region using denaturing high-performance liquid chromatography.

Monika Ewa Rać, Janina Suchy, Grzegorz Kurzawski, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Barbara Garanty-Bogacka, Michał Rać, Wojciech Poncyljusz, Dariusz Chlubek.

Genet. Test. Mol. Biomarkers. 2010 vol. 14 nr 4 s. 551-557 .

 

Xanthinuria type I as the cause of nephrolithiasis in 17-years old girl.

Barbara Borucka, Dariusz Runowski, Krzysztof Safranow, Maria Olszewska, Katarzyna Jakubowska, Dariusz Chlubek.

Pol. Merkuriusz Lek. 2010 t. 29 nr 170 s. 111-114.

Lipoxygenase-derived hydroxyeicosatetraenoic acids--novel perioperative markers of early post-transplant allograft function?

Barbara Dołęgowska, Wojciech Błogowski, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska.

Nephrol. Dial. Transplant. 2010 vol. 25 nr 12 s. 4061-4071.

 

Mechanizmy biologicznego działania wybranych fitoskładników nowoczesnych preparatów kosmetycznych.

Zygmunt Juzyszyn.

W: Hormonalna regulacja czynności skóry człowieka - skóra jako narząd dokrewny i docelowy dla hormonów. Red. nauk. Lidia Wenda-Różewicka, Barbara Raszeja-Kotelba. Poznań : Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, 2010. s. 39-44

 

Microelements in stones, urine, and hair of stone formers: a new key to the puzzle of lithogenesis?

Marcin Słojewski, Bogusław Czerny, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Andrzej Pawlik, Adam Gołąb, Marek Droździk, Dariusz Chlubek, Andrzej Sikorski.

Biol. Trace Elem. Res. 2010 vol. 137 nr 3 s. 301-316 .

 

Molecular, cellular, and physiological mechanisms of immunological hyporesponsiveness/sensitization to food.

Elżbieta Kucharska, Joanna Bober, Tadeusz Ogoński.

 W: Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Lucjan Jędrychowski, Harry J. Wichers. Boca Raton [i in.] : CRC Press, 2010. s. 1-42

 

Stres oksydacyjny w nieswoistych zapaleniach jelit.

Mariusz Molenda, Joanna Bober.

Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 t. 56 nr 2

 

The effect of artichoke (Cynara scolymus L.) extract on respiratory chain system activity in rat liver mitochondria.

Z[ygmunt] Juzyszyn, B[ogusław] Czerny, Z[ofia] Myśliwiec, A[ndrzej] Pawlik, M[arek] Droździk.

Phytother. Res. 2010 vol. 24 nr S2 s. S123-S128.

 

Urinary hepatocyte growth factor indicates ischemia/reperfusion injury after kidney transplantation. = Czynnik wzrostu hepatocytów w moczu wskaźnikiem uszkodzenia nerki w procesie niedokrwienia i reperfuzji w przeszczepionej nerce.

Ewa Kwiatkowska, Karolina Kędzierska, Joanna Bober, Barbara Dołęgowska, Violetta Dziedziejko, Edyta Gołembiewska, Kazimierz Ciechanowski, Magdalena Wiśniewska.

Pol. Arch. Med. Wew. 2010 t. 120 nr 11 s. 437-443.

 

Wpływ płukanki Meridol na skład śliny pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne na bazie metalu.

Bogumiła Frączak, Ewa Sobolewska, Agnieszka Lapis, Mariusz Pryliński, Maria Andruczyk, Agata Prylińska, Iwona Noceń, Izabela Gutowska.

Mag. Stom. 2010 R. 20 nr 7-8 s. 100-103

 

 

Współczesna terapia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Ewelina Sobieska, Bartosz Sobieski, Zygmunt Juzyszyn, Andrzej Pawlik.

Farm. Współcz. 2010 vol. 3 nr 2 s. 97-101

 

Association of C34T AMPD1 gene polymorphism with features of metabolic syndrome in patients with coronary artery disease or heart failure.

Krzysztof Safranow, Edyta Czyżycka, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Ryszard Rzeuski, Janusz Skowronek, Andrzej Wojtarowicz, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Beata Łoniewska, Robert Kaliszczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Andrzej Ciechanowicz, Dariusz Chlubek.

Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2009 vol. 69 nr 1 s. 102-112 .

 

Changes in the concentration of fluoride and biogenic elements in the serum and bones of female rats with streptozotocin-induced diabetes.

Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Marta Rybicka, Wioleta Dudzińska, Mariola Marchlewicz, Iwona Noceń, Grzegorz Sławiński, Barbara Wiszniewska, Dariusz Chlubek.

Fluoride 2009 vol. 42 nr 1 s. 9-16 .

 

Circulating adhesion molecules and purine nucleotides during kidney allograft reperfusion.

L[eszek] Domański, A[ndrzej] Pawlik, K[rzysztof] Safranow, M[arta] Gryczman, T[adeusz] Sulikowski, K[atarzyna] Jakubowska, M[aria] Olszewska, V[ioletta] Dziedziejko, M[arek] Ostrowski, D[ariusz] Chlubek, K[azimierz] Ciechanowski.

Transplant. Proc. 2009 vol. 41 nr 1 s. 40-43 .

 

Does smoking have any effect on urinary stone composition and the distribution of trace elements in urine and stones?

Marcin Słojewski, Bogusław Czerny, Krzysztof Safranow, Marek Droździk, Andrzej Pawlik, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Adam Gołąb, Elżbieta Byra, Dariusz Chlubek, Andrzej Sikorski.

Urol. Res. 2009 vol. 37 nr 6 s. 317-322

 

IL-1beta, IL-6, and TNF gene polymorphisms do not affect the treatment outcome of rheumatoid arthritis patients with leflunomide.

Andrzej Pawlik, Magdalena Herczyńska, Mateusz Kurzawski, Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Zygmunt Juzyszyn, Marek Droździk.

Pharmacol. Rep. 2009 vol. 61 nr 2 s. 281-287

 

Involvement of haptens in allergic and non-allergic hypersensitivity.

E[lżbieta] Kucharska, J[oanna] Bober, L. Jędrychowski.

Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 nr 3 s. 325-330

 

Limited effect of low frequency magnetic fields on the concentrations of calcium, magnesium and fluoride in saliva.

Piotr Skomro, Krystyna Opalko, Olga Bohdziewicz, Iwona Noceń, Joanna Janiszewska-Olszowska.

Magnes. Res. 2009 vol. 22 nr 2 s. 89-92

 

N-acetyltransferase 2 (NAT2) polymorphism in patients with atopic asthma.

Andrzej Pawlik, Zygmunt Juzyszyn, Barbara Gawrońska-Szklarz.

Arch. Med. Res. 2009 vol. 40 nr 4 s. 264-267

PIN1 gene variants in Alzheimer's disease.

Aleksandra Maruszak, Krzysztof Safranow, Katarzyna Gustaw, Beata Kijanowska-Haładyna, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Maria Styczyńska, Mariusz Berdyński, Andrzej Tysarowski, Dariusz Chlubek, Janusz Siedlecki, Maria Barcikowska, Cezary Żekanowski.

BMC Med. Genet. 2009 vol. 10 art. 115, [11]

 

Plasma concentrations of TNF-alpha and its soluble receptors sTNFR1 and sTNFR2 in patients with coronary artery disease.

K[rzysztof] Safranow, V[ioletta] Dziedziejko, R[yszard] Rzeuski, E[dyta] Czyżycka, A[ndrzej] Wojtarowicz, A[gnieszka] Bińczak-Kuleta, K[atarzyna] Jakubowska, M[aria] Olszewska, A[ndrzej] Ciechanowicz, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, B[ogusław] Machaliński, A[ndrzej] Pawlik, D[ariusz] Chlubek.

Tissue Antigens 2009 vol. 74 nr 5 s. 386-392 .

 

Platelets arachidonic acid metabolism in patients with essential hypertension.

Barbara Dołęgowska, Wojciech Błogowski, Karolina Kędzierska, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Monika Rać, Dariusz Chlubek, Kazimierz Ciechanowski.

Platelets 2009 vol. 20 nr 4 s. 242-249.

 

Prostaglandin E2 (PGE2) and thromboxane A2 (TXA2) synthesis is regulated by conjugated linoleic acids (CLA) in human macrophages.

E[wa] Stachowska, B[arbara] Dołęgowska, V[ioletta] Dziedziejko, M[arta] Rybicka, M[ariusz] Kaczmarczyk, J[oanna] Bober, M[onika] Rać, B[ogusław] Machaliński, D[ariusz] Chlubek.

J. Physiol. Pharmacol. 2009 vol. 60 nr 1 s. 77-85 .

 

Środowisko jamy ustnej a magnetostymulacja.

Krystyna Opalko, Piotr Skomro, Olga Bogdziewicz-Wałęsa, Iwona Noceń.

Źródło: W: Zmienne pola magnetyczne w stomatologii i okulistyce. Red. Krystyna Opalko, Aleksander Sieroń. Bielsko-Biała : Alfa-Medica Press, 2009 s. 98-111 il.

 

The effect of 677C>T and 1298A>C MTHFR polymorphisms on sulfasalazine treatment outcome in rheumatoid arthritis.

A[ndrzej] Pawlik, M[ateusz] Kurzawski, B[arbara] Gawrońska-Szklarz, W[anda] Górnik, V[ioletta] Dziedziejko, K[rzysztof] Safranow, Z[ygmunt] Juzyszyn, M[arek] Droździk.

Braz. J. Med. Biol. Res. 2009 vol. 42 nr 7 s. 660-664

 

The effect of IL1-B, IL-6 and TNF-A gene polymorphisms on rheumatoid arthritis treatment with leflunomide = Wpływ polimorfizmów IL1-beta, IL-6 i TNF-alfa na skuteczność terapii reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem.

Ewa Dąbrowska-Żamojcin, Mateusz Kurzawski, Bogusław Czerny, Andrzej Modrzejewski, Zygmunt Juzyszyn, Tamara Raińska-Giezek, Magdalena Herczyńska, Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Andrzej Pawlik.

Probl. Ter. Monitorowanej 2009 t. 20 nr 2 s. 83-88

 

Charakterystyka antyportera sodowo-protonowego ludzkich płytek krwi.

Magdalena Gąssowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek.

Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 2 s. 7-13

 

Cholecytektomia laparoskopowa u kobiet ciężarnych.

Tytuł w wersji angielskiej: Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy.

Andrzej Modrzejewski, Mateusz Kurzawski, Paweł Chęciński, Andrzej Pawlik, Bogusław Czerny, Zygmunt Juzyszyn, Tomasz Hamera, Krzysztof Lewandowski.

Wideochir. Tech. Małoinwaz. 2008 vol. 3 nr 4 s. 186-191

 

Cholesterol 7alpha-hydrolase (CYP7A1) c.-278A>C promoter polymorphism in gallstone disease patients.

Zygmunt Juzyszyn, Mateusz Kurzawski, Agnieszka Lener, Andrzej Modrzejewski, Andrzej Pawlik, Marek Droździk.

Genet. Test. 2008 vol. 12 nr 1 s. 97-100

 

Effect of artichoke extract (Cynara scolymus L.) on palmitic-1-14C acid oxidation in rats.

Zygmunt Juzyszyn, Bogusław Czerny, Andrzej Pawlik, Marek Droździk.

Mol. Nutr. Food Res. 2008 vol. 52 nr 5 s. 589-594 .

 

Elastin degradation within the abdominal aortic aneurysm wall - relationship between intramural pH and adjacent thrombus formation.

I[reneusz] Wiernicki, M[iłosław] Cnotliwy, I[rena] Baranowska-Bosiacka, E[lżbieta] Urasińska, A[rtur] Kwas, J[oanna] Bober, P[iotr] Gutowski.

Eur. J. Clin. Invest. 2008 vol. 38 nr 12 s. 883-887 .

 

Influence of angiotensin I-converting enzyme polymorphism on development of post-transplant erythrocytosis in renal graft recipients.

Karolina Kędzierska, Joanna Kabat-Koperska, Krzysztof Safranow, Maciej Domański, Edyta Gołembiewska, Joanna Bober, Romuald Bohatyrewicz, Kazimierz Ciechanowski.

Clin. Transplant. 2008 vol. 22 nr 2 s. 156-161 .

 

Kamica żółciowa w ciąży, w dobie cholecystektomii laparoskopowej.

Tytuł w wersji angielskiej: Gall bladder stones during pregnancy in the age of laparoscopic cholecystectomy.

Andrzej Modrzejewski, Krzysztof Lewandowski, Andrzej Pawlik, Bogusław Czerny, Mateusz Kurzawski, Zygmunt Juzyszyn.

Ginek. Pol. 2008 t. 79 nr 11 s. 768-774

 

Low-density lipoprotein receptor-related protein-associated protein (LRPAP1) gene IVS5 insertion/deletion polymorphism is not a risk factor for gallstone disease in a Polish population.

Z[ygmunt] Juzyszyn, M[ateusz] Kurzawski, A[ndrzej] Modrzejewski, T[adeusz] Sulikowski, A[ndrzej] Pawlik, B[ogusław] Czerny, M[arek] Droździk.

Dig. Liver Dis. 2008 vol. 40 z. 2 s. 122-125

 

Ocena żywienia pacjentów z przewlekłą niewydolnościa nerek leczonych hemodializą.

Tytuł w wersji angielskiej: The evaluation of food intake in dialysed patients.

Elżbieta Kucharska, Joanna Bober, Anna Bogacka, Małgorzata Woś.

Bromat. Chem. Toksykol. 2008 t. 41 nr 2 s. 161-167 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

 

State of the iron metabolism in patients with chronic hepatitis C type C does not influence antiviral treatment with interferon and ribavirin.

K[rzysztof] Jurczyk, E[wa] Karpińska, M[arta] Wawrzynowicz-Syczewska, I[zabella] Morańska, I[wona] Noceń, D[ariusz] Chlubek, A[nna] Boroń-Kaczmarska.

Hepatogastroenterology 2008 vol. 55 nr 82-83 s. 557-561.

 

Stres oksydacyjny i pierwiastki śladowe wpływają na aktywność systemów transportujących sód w błonie komórkowej erytrocytu.

Tytuł w wersji angielskiej: Oxidative stress and trace elements affect the activity of sodium transporting systems in a cellular membrane of a erythrocyte.

Karolina Kędzierska, Joanna Bober, Ewa Kwiatkowska, Ewa Stachowska, Maria Olszewska, Dariusz Chlubek, Kazimierz Ciechanowski.

Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 3 s. 105-114

 

The association between cytokine gene polymorphisms and kidney allograft survival.

Andrzej Pawlik, Leszek Domański, Jacek Różański, Bogusław Czerny, Zygmunt Juzyszyn, Grażyna Dutkiewicz, Marek Myślak, Maciej Hałasa, Marcin Słojewski, Ewa Dąbrowska-Żamojcin.

Ann. Transplant. 2008 vol. 13 nr 2 s. 54-58

 

The effect of artichoke (Cynara scolymus L.) extract on ROS generation in HUVEC cells.

Z[ygmunt] Juzyszyn, B[ogusław] Czerny, A[ndrzej] Pawlik, M[arek] Droździk.

Phytother. Res. 2008 vol. 22 nr 9 s. 1159-1161 .

 

The effect of melatonin supplementation on lead, calcium and magnesium distribution in the tissues of lead-exposed rats.

I[rena] Baranowska-Bosiacka, I[zabela] Gutowska, M[ariola] Marchlewicz, I[wona] Noceń, K[atarzyna] Czupryńska, M[aria] Olszewska, E[wa] Skotnicka, M[arta] Jach, B[arbara] Wiszniewska, D[ariusz] Chlubek.

Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 nr 2 s. 181-188 .

 

The effect of preservation solutions UW and EC on purine concentration in rat kidney = Wpływ roztworów prezerwacyjnych UW i EC na stężenie puryn w nerce szczura.

Leszek Domański, Tadeusz Sulikowski, Maciej Romanowski, Krzysztof Safranow, Andrzej Pawlik, Katarzyna Jakubowska, Violetta Dziedziejko, Magda Wiśniewska, Maciej Domański, Dariusz Chlubek, Maria Olszewska, Kazimierz Ciechanowski.

Ann. Acad. Med. Stetin. 2008 t. 54 nr 1 s. 53-59

 

Wykorzystanie wybranych badań fizykochemicznych śliny w diagnostyce stomatologicznej - na podstawie piśmiennictwa.

Tytuł w wersji angielskiej: Application of selected physicochemical tests of saliva in dental diagnostics - on the basis of literature.

Marta Jach, Magdalena Gońda, Krystyna Lisiecka, Joanna Bober, Małgorzata Mokrzycka, Marta Kuczak.

Czas. Stom. 2008 t. 61 nr 5 s. 353-358

 

 

Powrót
do góry