Menu boczne

Treść strony

Zajęcia fakultatywne - biotechnologia

Biomateriały w praktyce medycznej i laboratoryjnej

Regulamin

Plan i program zajęć

Fototerapia w  medycynie

Regulamin

Plan i program zajęć

Wolne rodniki w biologii i medycynie

Regulamin

Plan i program zajęć

Proteomika - nowoczesne metody identyfikacji białek

Regulamin

Plan i program zajęć

Powrót
do góry