Menu boczne

Treść strony

Katedra Chorób Zakaźnych

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 

 

Regulamin WLzONwJA 2013/2014

Regulamin WL-S 2013/2014

Sylabus V rok WLzONwJA 2013/2014

Opis przypadku WZÓR

Sylabusy WNoZ:
Dietetyka II rok 1 stopnia

Kosmetologia II rok 2 stopnia
Pielęgniarstwo I rok 2 stopnia - Podstawy hepatologii
Pielęgniarstwo I rok 2 stopnia - Profilaktyka chorób zakaźnych
Ratownictwo medyczne III rok 1 stopnia

Teaching program Medicine & Dentistry Infectio.doc 

 


 

       
Powrót
do góry