Menu boczne

Treść strony

Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej

70-11 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. 466 14 90, fax 466 14 92

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Ciechanowicz

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • Diagnostyka laboratoryjna dla III roku WLzONwJA
 • Statystyka medyczna dla IV roku WLBiML
 • Enzymologia dla II roku WLBiML

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • genetyka molekularna nadciśnienia tętniczego
 • genetyka molekularna nefropatii

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • podłoże molekularne sodowrażliwości ciśnienia tętniczego
 • molekularne mechanizmy zróżnicowanej odpowiedzi na leczenie glikokortykosteroidami dzieci z zespołem nerczycowym

Stosowane techniki badawcze

 • PCR
 • RT-PCR
 • PCR-RFLP
 • PCR-SSCP
 • Southern blot
 • Northern blot

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • analiza mutacji odpowiedzialnych za rozwój wielotorbielowatości nerek
 • podłoże molekularne nefropatii odpływowej

Studenci (Uwaga! Ostatnia modyfikacja 22.02.2018)

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Przedmiot: Diagnostyka laboratoryjna (III rok)

Faculty of Medicine

Subject: Laboratory diagnostics (3rd year)

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek: Analityka medyczna

Przedmiot: Statystyka medyczna (IV rok)

Przedmiot: Biochemia kliniczna

Kierunek: Biotechnologia

Przedmiot: Enzymologia (II rok, I stopień)

Przedmiot: Biochemia kliniczna (I rok, II stopień)

 • Tematy (modyfikacja 27.09.2017)
 • Harmonogram
Powrót
do góry