Menu boczne

Treść strony

Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (91) 4253186(91) 4253186

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Gawrych

Information for English Program Students (2015)

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • chirurgia dziecięca dla V roku Wydz. Lek.
 • propedeutyka chirurgii dla III roku Wydz. Stom.
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z chirurgii dziecięcej
 • staże do specjalizacji z chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, pediatrii, urologii

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • leczenie rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego sposobem własnym i innymi, zmodyfikowanymi w Klinice sposobami
 • badania związane z płodnością i niepłodnością w niezstąpieniu jądra oraz ze związanym z nim ryzykiem rozwoju procesu nowotworowego
 • badania morfologiczne złośliwych guzów litych u dzieci

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • ocena odległych wyników leczenia rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego
 • odległe i późne wyniki leczenia chorych z przebytym skrętem jądra
 • ocena biochemiczna, morfologiczna i histochemiczna w niezstąpieniu jąder w aspekcie profilaktyki przeciwnowotworowej
 • leczenie skrzywionej chrzęstnej przegrody nosa w jednostronnym całkowitym rozszczepie podniebienia pierwotnego i wtórnego
 • morfometria i proliferacja komórek nowotworowych w nowotworach złośliwych u dzieci (guzy lite)
 • badania lekooporności u dzieci leczonych cytostatykami z powodu nowotworów litych. Szczególne zainteresowanie guzami złośliwymi kości (mięsak kościopochodny, mięsak Ewinga)

Stosowane techniki badawcze

 • metoda ELISA w oznaczaniu przeciwciał przeciwplemnikowych (wspólnie z Zakładem Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
 • badania histologiczne połączenia chrzęstnej przegrody nosa z kolcem nosowym przednim u noworodków prawidłowych i z rozszczepem podniebienia pierwotnego (wspólnie z Zakładem Patomorfologii Klinicznej Katedry Patologi i Wydziału Stomatologii PAM)
 • morfometria jądra komórkowego w nowotworach złośliwych (guzy lite) oraz ocena proliferacji jąder komórkowych za pomocą antygenu MIB-1 w guzach Wilmsa (wspólnie z Zakadem Patomorfologii Katedry Patologii Wydziału Lekarskiego PAM)

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań aktualnie prowadzonych
 • ocena endoskopowa zwarcia podniebienno-gardłowego w rozszczepach podniebienia wtórnego

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 30
 • ścisła specjalność kliniczna: chirurgia dziecięca
 • zabiegi diagnostyczne: laparoskopia, cystoskopia, rektoskopia, badania urodynamiczne
 • zabiegi terapeutyczne: chirurgiczne leczenie wad rozwojowych (z wyjątkiem serca), chirurgiczne leczenie urazów narządów wewnętrznych i układu ruchu, kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych (guzów litych) u dzieci (zabiegi chirurgiczne, chemioterapia i współpraca z radioterapią), operacje laparoskopowe, operacje z zakresu andrologii u dzieci, chirurgiczne leczenie zapaleń narządów wewnętrznych i układu ruchu
 
Powrót
do góry