Menu boczne

Treść strony

seminaria VI rok

I. Nowotwory złośliwe jajnika        
1. Klasyfikacja WHO nowotworów jajnika
2. Nowotwory nabłonkowe jajnika
Etiopatogeneza raka jajnika ze szczególnym uwzględnieniem teorii gonadotropowej
Czynniki ryzyka raka jajnika
Objawy kliniczne
Diagnostyka (markery nowotworowr, badania hormonalne, USG, inne badania dodatkowe)
Rozpoznanie różnicowe
Leczenie (operacyjne, chemioterapia, radioterapia, leczenie hormonalne)
Monitorowanie pacjentek z rakiem jajnika (markery nowotworowe, USG, laparoskopia second-look)
Czynniki rokownicze i rokowanie
3. Schematy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentek z guzami jajnika
4. Nowotwory  gonadalne i terminalne jajnika.

II. Nowotwory złośliwe trzonu macicy    
Grupy ryzyka i uwarunkowania hormonalne;
Podział nowotworów złośliwych trzonu macicy (nabłonkowe, mezenchymalne i mieszane), rak endometrium;
Grupy ryzyka i uwarunkowania hormonalne;
Etiologia i etiopatogeneza;
Rozrosty endometrium i ich leczenie;
Metody pośredniej wizualizacji w diagnostyce raka endometrium;
Metody pobierania materiału z jamy macicy – porównanie wartości diagnostycznej;
Klasyfikacja kliniczna i histologiczna;
Metody leczenia i rokowanie w raku endometrium;
Mięsaki macicy – ogólna charakterystyka i postępowanie
III. Rak szyjki macicy    
Etiologia, etiopatogeneza i grupy ryzyka
Znaczenie badań przesiewowych w profilaktyce raka szyjki macicy
Stany przedrakowe i rak przedinwazyjny (CIN)
Klasyfikacja kliniczna i histologiczna raka szyjki macicy
Metody leczenia ( typy operacji w tym radykalne usunięcie macicy sposobem Wertheim-Maigs’a).
IV. Patologia okresu pokwitania    
1.    Przedwczesne pokwitanie
2.    Opóźnione pokwitanie lub brak
Konstytucjonalne
Dyzgenezja gonad
Zespół braku wrażliwości na androgeny
Wrodzony przerost nadnerczy
3.    Nowotwory jajnika w okresie dojrzewania
4.    Fizjopatologia gruczołu sutkowego
V. Nowotwory sromu    
Etiologia, e-tiopatogeneza i grupy ryzyka
Ocena zmian na sromie i pobieranie materiału do oceny histologicznej
Dystrofia sromu i jej leczenie
Stany przedrakowe i rak przedinwazyjny (VIN)
Klasyfikacja kliniczna i histologiczna
Metody leczenia raka sromu.


Powrót
do góry