Menu boczne

Treść strony

kursy wymagane do specjalizacji

  1. wprowadzenie do specjalizacji z ginekologii i połoznictwa [1 tydzień]
  2. promocja zdrowia w położnictwie i ginekologii [3 dni]
  3. patofizjologia ciąży i porodu [1 tydzień]
  4. diagnostyka i terapia płodu [1 tydzień]
  5. choroby przenoszone drogą płciową [1 tydzień]
  6. stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii [1 tydzień]
  7. endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego [2 tygodnie]
  8. ultrasonografia- kurs indywidualny [4x1 tydzień]
  9. endoskopia- kurs indywidualny [4x1 tydzień]

Powrót
do góry