Menu boczne

Treść strony

Tematyka aktualnie prowadzonych badań


1.    Nowotwory ginekologiczne – analiza wybranych czynników etiopatogenetycznych i prognostycznych
Założenia i cele badawcze: W obliczu licznych najnowszych badań wydaje się,że rak jajnika to bardzo zróżnicowana jednostka chorobowa. Bardzo różny przebieg kliniczny prawdopodobnie  zmusi  badaczy do określenia podtypów tego nowotworu nie tylko w oparciu o histopatologię i stopień zróżnicowania ale uwzględniając szereg poznanych biomarkerów. Powinno to doprowadzić do stosowania różnych schematów chemioterapeutycznych w I linii terapii uwzględniając chemiooporność ustaloną na samym początku leczenia, a nie wtórnie w oparciu o brak reakcji po leczeniu. Być może juz niedługo będziemy mogli mówić o tzw. „tailored therapy” w raku jajnika a każde badanie przybliżające nas do tej chwili jest niezwykle cenne , zwłaszcza z punku widzenia naszych pacjentek
a.    Ocena wartości diagnostycznej  nowych markerów nowotworzenia w procesie rozpoznania i monitorowania leczenia raka jajnika (HE4,mesothelina, E-cadheryna).
b.    Ocena znaczenia prognostycznego nowych biomarkerów (HE4,mesothelina,YKL-40, E-cadheryna).
c.    Ocena klinicznej przydatności oznaczania surowiczych postaci czynników zaangażowanych w procesy hamowania lub nasilania apoptozy (bcl-3,survivin,sCD30L)
d.    Ocena zmian molekularnych w tkance nowotworowej guza nowotworowego i ich przydatność diagnostyczna ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na pierwszorzutową standardową chemioterapię (BRAF, KRAS, PIK2CA, Actinin-4,Claudin-4).
e.    Próba wyizolowania grupy czynników (biomarkerów, czynników apoptozy, zmian molekularnych) , które mogłyby wspomagać decyzje kliniczne dotyczące zastosowania  odpowiednich rodzajów chemioterapii i wyboru sposobu jej prowadzenia ( chemioterapia adjuwantowa vs neoadjuwantowa).
2.    Ginekologia wieku rozwojowego – problemy endokrynologiczne i onkologiczne
Założenia i cele badawcze:
a.    Ocena czynników ryzyka raka szyjki macicy u młodych kobiet
b.    Charakterystyka zmian w obrębie pochwy i szyjki macicy u młodych kobiet
c.    Ocena częstości występowania poszczególnych typów wirusa brodawczaka ludzkiego w badanej populacji.
d.    Ocena możliwości profilaktyki zmian patologicznych na szyjce macicy w świetle aktualnie dostępnych badań i badań własnych.
Powrót
do góry