Menu boczne

Treść strony

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel./fax (091) 4661101, fax 4661100

urol@sci.pum.szczecin.pl

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Marcin Słojewski

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • urologia dla IV i Vroku Wydz. Lek. z Pododziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • prowadzenie specjalizacji z urologii w systemie EBU (European Board of Urology)
 • staże do specjalizacji z urologii chirurgii, ginekologii, położnictwa, ortopedii, traumatologii
 • szkolenie lekarzy stażystów do specjalizacji w zakresie urologii
 • ośrodek posiada akredytację Europejskiej Rady Urologii w zakresie prowadzonego  szkolenia z zakresu urologii

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • minimalnie inwazyjne leczenie kamicy moczowej (ESWL, PCNL, URS)
 • laparoskopia w urologii
 • nowotwory układu moczowo-płciowego
 • rekonstrukcja dróg moczowych po radykalnym wycięciu pęcherza i stercza
 • diagnostyka urodynamiczna

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 •  efekty onkologiczne i funkcjonalne po tumorektomii laparoskopowej w leczeniu  nowotworów nerek
 • wartość wydruków 3D w planowaniu leczenia organooszczędnego guzów nerek\
 • wyniki onkologiczne radykalnej prostatektomii laparoskopowej
 • zastosowanie elastografii w ultrasonografii transrektalnej i rezonansu magnetycznego w zwiększeniu czułości biopsji stercza we wczesnym wykrywaniu raka prostaty

Stosowane techniki badawcze

 • diagnostyka obrazowa (USG, elastografia, rentgenodiagnostyka, badania radioizotopowe, badania markerów nowotworowych, mikroangiografia)
 • laparoskopia, nefroskopia, ureteroskopia, uretroskopia

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 48
 • ścisła specjalność kliniczna: urologia i onkologia urologiczna
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: ESWL, PCNL, URS, laparoskopia, celowana biopsja rdzeniowa narządów wewnętrznych pod kontrolą toru ultrasonograficznego

Zespół Kliniki

 • Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
 • Z-ca Kierownika Kliniki – dr n. med. Adam Gołąb
 • Asystenci – dr n. med. Piotr Petrasz, dr n. med. Artur Lemiński, lek med. Marcin Gałęski, lek. med. Michał Soczawa
 • Rezydenci – lek. med. Mateusz Wojtarowicz, lek. med. Janusz Lisiński, lek. med. Rezydenci – lek. med. Mateusz Wojtarowicz, lek. med. Janusz Lisiński, lek. med. lek. med. Remigiusz Stamirowski, lek. med. Marcin Walkowiak, lek. med. Dominik Gródecki

Ważne linki

Powrót
do góry