Menu boczne

Treść strony

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (091) 4253139, fax 4253156

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n.med. Tomasz Urasiński

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • pediatria dla V roku Wydz. Lek. i III roku Wydz. Stom.
 • pediatria dla V roku Wydz. Lekarskiego - studia anglojęzyczne
 • prowadzenie specjalizacji z pediatrii
 • studia doktoranckie

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

V rok Wydział Lekarski 2017/2018

 • III rok Wydział Lekarsko- Stomatologiczny 2017/2018
 • REGULAMIN ZAJĘĆ
 • WYKŁADY
 • TEMATY ĆWICZEŃ
 • EGZAMIN - Uprzejmie informuję, iż wyniki egzaminu z dnia 29.01 2018 roku są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu
3rd year, Faculty of Dentistry 2016/2017

Dear Colleagues

the final exam of pediatrics for Faculty of Medicine and Dentistry Students will start

on Friday, 2nd of February, 2018, at 13:00 pm

in the Center of New Medical Technologies in the seminar room number 19.

Rules and regulations 2017/2018

Topics of classes

Seminars

5th year, Faculty of Medicine 2017/2018

Attention!

Dear Colleages, course of pediatrics will start on Wednesday 11th of April at the Departament's Buildng in the seminar room in the basement, University Hospital at Unii Lubelskiej str 1. For details please see below

RULES AND REGULATIONS

TOPICS OF CLASSES

SEMINARS N1

CLASSES N1

II rok Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej Studia Drugiego Stopnia kierunek: Biotechnologia medyczna 2017/2018

PROGRAM SEMINARIÓW

WYNIKI ZALICZENIA 4.06 2018

 • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
 • Zasadnicza problematyka naukowa
  • hematologia i onkologia dziecięca, gastrologia dziecięca
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • czynniki ryzyka w ostrych białaczkach i chłoniakach wieku dziecięcego
  • badania nad apoptozą w ostrych białaczkach u dzieci
  • profil reakcji wolnorodnikowych w ostrych białaczkach u dzieci
  • etiologia i patogeneza zespołów zaburzonego wchłaniania u dzieci
 • Stosowane techniki badawcze
  • wysokosprawna chromatografia cieczowa
  • mikroskopia fluorescencyjna
  • laserowa cytometria skaningowa i cytometria przepływowa
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • rola wybranych inhibitorów apoptozy w odpowiedzi na wstępne leczenie glikokortykoidami w obl u dzieci
 • Działalność medyczno-usługowa
  • liczba łóżek 45
  • ścisła specjalność kliniczna: hematologia i onkologia dziecięca, gastrologia dziecięca,
  • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych wieku dziecięcego zgodnie z programami Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych
  • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: oznaczanie stężeń prednisolonu i metotreksatu w surowicy krwi
Powrót
do góry