Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Fizjologii

Katedra i Zakład Fizjologii

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Tel.: 91 466 16 11,  fax: 91 466 16 12

Adres e-mail: kzfizjol@pum.edu.pl

Budynek nr II, wejście nr IV (I piętro) – wejście bramą od Al. Powstańców Wielkopolskich (naprzeciwko ul. Milczańskiej).  


KIEROWNIK Katedry: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik

Gabinet Kierownika Katedry oraz Sekretariat - pokój nr 5.

Pracownicy Katedry i Zakładu Fizjologii


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Katedry:

  • Fizjologia dla I lub II roku kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Analityka Medyczna, Biotechnologia, Dietetyka, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo
  • Fizjologia dla II roku studentów anglojęzycznych kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny

Informacje dla studentów / Information for students


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry:

Zasadnicza problematyka naukowa:

  • wpływ czynników genetycznych na patogenezę chorób, 
  • wpływ diety w modelu Every other day feeding na hematopoezę  i metabolizm w modelu mysim
  • mechanizmy molekularne leżące u podstawy powstawania guzów litych
  • Identyfikacja mechanizmów choroby degeneracyjnej dysku

Realizowane granty i projekty naukowe:

Stosowane techniki badawcze:

  • cytometria przepływowa, techniki PCR, qRT-PCR, izolowanie i sortowanie komórek macierzystych, hodowle komórkowe i tkankowe, cytomorfologia, cytochemia, immunocytologia, immunofluorescencja, mikroskopia konfokalna, adhezja, chemotaksja, testy klonogenne, Western blot.

W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej Katedra i Zakład Fizjologii oferuje badania w zakresie:
- analizy ekspresji wybranych genów z wykorzystaniem PCR czasu rzeczywistego
- analizy zmian metylacji wybranych rejonów regulatorowych w mysim i ludzkim DNA - badania epigenetyczne
- fenotypowej oceny ilości komórek krążących oraz komórek w tkankach za pomocą metod cytometrii przepływowej oraz immunohistochemii
- sortowania (FACS) komórek o wybranym fenotypie, w tym komórek macierzystych
- prowadzenia hodowli komórkowych, w tym komórek nowotworowych
- wykonania paneli badań określających zmiany biologii komórek - określanie np. potencjału metastatycznego
- ilościowej analizy białek metodami ELISA oraz Western blot.


W ramach Katedry i Zakładu Fizjologii od 2011 roku funkcjonuje

PRACOWNIA FIZJOLOGII I BIOCHEMII KOMÓRKI MACIERZYSTEJ

Pracownia Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Katedry i Zakładu Fizjologii

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel.:
91 466 13 20, 91 466 15 08, 91 466 16 11

Adres e-mail: barbara.dolegowska@pum.edu.pl

Budynek nr II, wejście nr IV (I piętro), pok. nr 10.

KIEROWNIK Pracowni: prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

Działalność naukowa Pracowni:

Powrót
do góry