Menu boczne

Treść strony

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Mamy przyjemność poinformować o powstaniu w październiku 2011 roku nowego stowarzyszenia w Polsce – Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej (PTMReg.), którego prof. dr hab. n. med. Mariusz Z. Ratajczak ma zaszczyt być Przewodniczącym.

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz ochrony i promocji zdrowia w obszarze nowej dziedziny wiedzy medycznej – medycyny regeneracyjnej. Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele m.in. poprzez współpracę z innymi podmiotami (uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami, organizacjami, organami administracji i państwa), działalność wydawniczą, edukacyjną, promocyjną oraz informacyjną, organizowanie imprez (zjazdów, sympozjów, szkoleń, konferencji) oraz prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów stowarzyszenia.

Do członkostwa w PTMReg. oraz udziału w spotkaniach towarzystwa serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców – zarówno pracowników uczelni wyższych jak i studentów i doktorantów – oraz  lekarzy.

 W załączeniu:  

Wypełnioną oraz podpisaną Deklarację członkowską należy przesłać na adres Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin).

 

Zarząd PTMReg. ustalił wysokość składki członkowskiej na:

  • 80,00 zł dla osób pracujących,
  • 50,00 zł dla studentów i doktorantów.

Powyższą kwotę należy wpłacać na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej (adres: ul. Monte Cassino 16/5a, 70-466 Szczecin) numer: 87 1540 1085 2098 5313 6909 0001 tytułem: "Imię i nazwisko - opłata składki członkowskiej za .... rok". 


Dodatkowych informacji udziela dr Katarzyna Fiedorowicz (kontakt - tel.: 91 466 16 11, fax: 91 466 16 12, e-mail: katarzyna.fiedorowicz@pum.edu.pl)

Powrót
do góry