Menu boczne

Treść strony

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć


70-111 Szczecin. al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 4661000, 4661144

Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Żukowski, prof. PUM
Adiunkt: dr n. med. Jowita Biernawska
Asystent: dr n. med. Katarzyna Kotfis
Wykładowca: dr n. med. Arkadiusz Greczan

1.  Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • anestezjologia, reanimacja i intensywna terapia dla V i VI roku Wydziału Lekarskiego z oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. oraz III roku Wydziału Stomatologicznego
 • prowadzenie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • staże do innych specjalizacji
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • szkolenia z zakresu bronchofiberoskopii
 • szkolenia z możliwości wykorzystania USG w leczeniu bólu, kaniulacji żył centralnych
 • szkolenia z zakresu monitorowania hemodynamicznego

2.  Działalność naukowo-badawcza

 • badania naukowe z zakresu powikłań krążeniowych, infekcyjnych i nerkowych w okresie okołooperacyjnym
 • prowadzenie przewodów doktorskich
 • udział w międzynarodowych audytach dot. intensywnej terapii (ICON, POPULAR, PEACE) prowadzonych przez European Society of Anesthesiology
  i European Society of Intensive Care Medicine.

3.  Zasadnicza problematyka naukowa

 • powikłania krążeniowe, infekcyjne i nerkowe w okresie okołooperacyjnym
 • anestezjologia i intensywna terapia transplantologiczna
 • problem delirium w oddziale intensywnej terapii
 • pooperacyjne zaburzenia poznawcze
 • uwarunkowania genetyczne zaburzeń obserwowanych w okresie okołooperacyjnym
 • ciągła terapia nerkozastępcza
 • monitorowanie funkcji płuc przy użyciu różnych technik obrazowania

4.  Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wpływ określonych czynników środowiskowych i genetycznych na wystąpienie powikłań krążeniowych, infekcyjnych i nerkowych w okresie okołooperacyjnym w kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i naczyniowej
 • delirium ICU
 • ciągła terapia nerkozastępcza
 • monitorowanie funkcji płuc przy użyciu różnych technik obrazowania

5.  Stosowane techniki badawcze

 • ocena wykorzystania zaawansowanych technik monitorowania hemodynamicznego
 • ocena wykorzystania różnych technik nerkozastępczych
 • ocena zmienności genetycznej w zakresie układu krążenia, krzepnięcia, predyspozycji do wystąpienia określonych infekcji
 • monitorowanie elektrokardiograficzne metodą Holtera

6.  Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • delirium ICU – metody diagnostyki i zapobiegania
 • monitorowanie hemodynamiczne w OIT i podczas dużych zabiegów naczyniowych
 • ciągła terapia nerkozastępcza – patofizjologia i metody redukcji powikłań
 • monitorowanie funkcji płuc przy użyciu różnych technik obrazowania
 • modulujący wpływ różnych technik na układowy odczyn zapalny organizmu
 • przygotowanie Pracowni Symulacji dla studentów i lekarzy

7.  Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 15 (ogólnomedyczne, chirurgiczne, kardiochirurgiczne)
 • ścisła specjalność kliniczna: anestezjologia i intensywna terapia
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: stosowane są wszystkie współcześnie uznane rodzaje znieczuleń.
Powrót
do góry