Menu boczne

Treść strony

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (091) 4253378
70-111 Szczecin. al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 4661000

Kierownik: dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

 • Działalność dydaktyczno-wychowawcza
  • anestezjologia, reanimacja i intensywna terapia dla IV, V i VI roku Wydz. Lek. oraz IV i V roku Wydz. Stom.
  • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z anestezjologii, reanimacji i intensywnej terapii
  • staże do innych specjalizacji
  • szkolenie lekarzy rodzinnych.
 • Działalność naukowo-badawcza
 • Zasadnicza problematyka naukowa
  • anestezjologia i intensywna terapia transplantologiczna
  • wpływ znieczulenia ogólnego na układ odpornościowy i odpowiedź stresową organizmu
  • wpływ lokalnego oziębiania głowy na wyniki leczenia pourazowego obrzęku mózgu
  • wpływ środków stosowanych w znieczuleniu na przepuszczalność barier krew-mózg.
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • wpływ znieczulenia ogólnego wziewnego i całkowitego dożylnego na odpowiedź hormonalną i odpornościową organizmu chorych operowanych techniką laparoskopową
  • wpływ ostrej hiperkapni na przepuszczalność barier mózgowych
  • blokujący wpływ atrakurium na płytkę nerwowo-mięśniową a rodzaj znieczulenia i stosowanych antybiotyków.
 • Stosowane techniki badawcze
  • ocena podstawowych parametrów hemodynamicznych
  • pomiary stopnia głębokości zwiotczenia mięśniowego
  • ocena przepuszczalności barier mózgowych
  • oznaczanie stężeń hormonów we krwi.
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • wpływ oziębiania głowy na przepływ mózgowy krwi i zużycie tlenu przez mózgowie
  • wpływ anestetyków wziewnych na przepuszczalność bariery krew- -mózg i krew - płyn mózgowo-rdzeniowy
  • modulujący wpływ znieczulenia na pourazowy, układowy odczyn zapalny organizmu.
 • Działalność medyczno-usługowa
  • liczba łóżek 16
  • ścisła specjalność kliniczna: anestezjologia i intensywna terapia
  • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: stosowane są wszystkie współcześnie uznane rodzaje znieczuleń.
 
Powrót
do góry