Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji

Specjalistyczny Szpital
im. prof. Alfreda Sokołowskiego
70-891 Szczecin-Zdunowo,
ul. A. Sokołowskiego 11 nr tel. (091) 4427272

Strona szpitala w Szczecinie-Zdunowie

e-mail: zdunowo@szpitalzdunowo.pl 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

FETCS

Z-ca Kierownika: dr hab. n. med. Janusz Wójcik

Adiunkt ds. dydaktyki: dr hab. n. med. Jarosław Pieróg FETCS

Adiunkt ds. transplantacji: dr hab. n. med. Bartosz Kubisa FETCS

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

Zasadnicza problematyka naukowa:

  • przeszczepianie płuc
  • małoinwazyjne resekcje przełyku
  • leczenie sposobem Wedera przewlekłych ropniaków opłucnej u chorych po pneumonektomii

Tematyka aktualnie prowadzonych badań:

  • udział w Programie Zdrowotnym dla mieszkańców miasta Szczecina "Wczesne Wykrywanie Raka Płuc"

Działalność medyczno-usługowa:

  • liczba łóżek 60
  • oddział prowadzi pełen zakres operacji torakochirurgicznych, jest jednym z największych tego typów w Polsce
  • w ramach swojego profilu oferuje pełen zakres leczenia chirurgicznego nowotworów klatki piersiowej, przełyku, urazów; w tym także technikami małoinwazyjnymi (np videotorakoskopie)
  • prowadzenie wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej
  • pacjentami opiekuje się 12 lekarzy (1 profesor, 7 specjalistów chirurgii klatki piersiowej z tytułem doktora nauk medycznych, 4 lekarzy-rezydentów w trakcie specjalizacji, 1 specjalista chorób płuc)
Powrót
do góry