Menu boczne

Treść strony

Lista podręczników

LISTA PODRĘCZNIKÓW

pomocnych w przygotowaniu się do zajęć

w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej PUM

1)   O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L. R. Forsythe, Rowan W. Parks  "Chirurgia. Podręcznik dla studentów."
2)   Nagay B. „Chirurgia dla studentów medycyny”
3)   Góral R. „Zarys chirurgii”
4)   Śliwiński M., Kudowski W. „Chirurgia kliniczna i operacyjna”
5)   Dunphy E., Way L. „Współczesne rozpoznanie i leczenie w chirurgii”
6)   Noszczyk W. „Chirurgia”
7)   Szmidt J., Kużdżał J. „Podstawy Chirurgii”

    Powrót
    do góry