Menu boczne

Treść strony

Program zdrowotny dla mieszkańców Szczecina "Wczesne Wykrywanie Raka Płuc"


Pobierz skierowanie na badania.

Szczecin, 2008-04-06

P.T. Koleżanki i Koledzy

Decyzją Rady Miasta i Prezydenta Piotra Krzystka rusza pięcioletni projekt objęcia badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania nowotworów płuc grupy mieszkańców Szczecina znajdujących się w obszarze podwyższonego ryzyka zachorowania na raka płuc (osoby obu płci w wieku 55-65 lat, palące lub mające za sobą historię palenia tytoniu w ilości 20 paczkolat).

Projekt jest oparty na badaniu tomografii komputerowej bez kontrastu, wykonywanym w oparciu o istniejące w Szczecinie pracownie radiologiczne. W budżecie Miasta zostały zabezpieczone środki na przebadanie około 5000 osób w roku 2008, które następnie będą cyklicznie wzywane na badania przez następne 5 lat.

Powodzenie projektu jest w największym stopniu zależne od zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, zaś przede wszystkim od pomocy P.T. lekarzy rodzinnych praktykujących w naszym mieście.

W założeniu badania potencjalni kandydaci zgłaszający się do gabinetów lekarza rodzinnego powinni otrzymać od Państwa list podpisany przez Pana Prezydenta Piotra Krzystka, będący jednocześnie skierowaniem na badanie tomografii komputerowej. Bylibyśmy zobowiązani, gdyby Państwo przy pomocy swego personelu uzgodnili z najdogodniejszą dla pacjenta pracownią tomografii komputerowej biorącą udział w projekcie (lista w załączeniu) dokładną datę i godzinę badania celem uniknięcia niepotrzebnego oczekiwania. Osoba z grupy podwyższonego ryzyka będzie mogła również samodzielnie zgłosić się do badania KT w jednej z pracowni działających na terenie naszego miasta – wtedy kwalifikacji do badania dokona lekarz radiolog.

Osoby spoza grupy podwyższonego ryzyka domagające się wykonania KT powinny być zachęcane do corocznego wykonania konwencjonalnego radiogramu klatki piersiowej.

Do dyspozycji Państwa będzie Centrum Koordynacyjne Programu Badań Przesiewowych, którego głównym zadaniem będzie gromadzenie dokumentacji przebadanych osób i kierowanie dalszym postępowaniem w stosunku do tych, u których nie zostaną stwierdzone żadne patologie, jak i do tych, którzy będą wymagali pogłębienia diagnostyki (wytyczne postępowania w załączeniu). Centrum będzie dostępne w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 91 4427371 i nr komórkowym Irena Swornowska (nr tel 603 887 501) lub Tomasz Grodzki (nr tel. 601 711 758). Nr faxu: 0-91-44-27-371, E-mail: pluco@selltech.pl. Wyniki badania tomografii komputerowej będą przesyłane do Centrum bezpośrednio z pracowni KT, Państwo będą otrzymywali informację na temat wyników badania standardową drogą (badana osoba otrzyma wynik badania do ręki)


Z poważaniem

Tomasz Grodzki


Wykaz pracowni tomografii komputerowej, które zadeklarowały udział w badaniu:

 
 1. PSK 1, pl. Unii Lubelskiej 1, kierownik prof. A. Walecka, centrala 91 4253000, pracownia KT 91 4253426, e-mail: zdori@sci.pam.szczecin.pl
 2. PSK 2, al. Powstańców Wielkopolskich 72, kierownik techn. radiol. Jerzy Pietrzyk, centrala 91 4661010, pracownia KT 91 4661180
 3. WSZ, ul. Arkońska 4, kierownik prof. B. Daniel, centrala 91 4541007, pracownia KT 91 4541445
 4. RCO Golęcin, ul. Strzałowska 22, kierownik dr B. Omachel, centrala 91 4251410, pracownia KT 91 4251487
 5. Szpital MSWiA, ul. Jagiellońska 44, kierownik techn. radiol. P. Rutkowski, centrala 91 4329500, pracownia KT 91 4329525, e-mail: tomografia@naszdoktor.pl
 6. Szpital Zdunowo, ul. Sokołowskiego 4, kierownik dr J. Jakubowska, centrala 91 4427200, pracownia KT 91 4427218

Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia zmiany lub zmian w przesiewowym badaniu klatki piersiowej metodą niskodawkowej tomografii komputerowej:

 1. Guzki < 5mm bezobjawowe – KT za rok w ramach programu (jeśli mnogie - skierowanie do pulmonologa celem pogłębienia diagnostyki)
 2. Guzki 5-15mm bezobjawowe – próba antybiotykoterapii 14 dni, kontrolne KT za 3 miesiące aby ocenić regresję czy wzrost (w ramach NFZ). Jeśli wzrost to skierowanie do pulmonologa celem pogłębienia diagnostyki, jeśli regresja lub stan stabilny to następne KT za 9-12 miesięcy w ramach programu
 3. W następnych latach:
 1. Zmiana każdej wielkości rosnąca - skierowanie do pulmonologa celem pogłębienia diagnostyki (dalsze postępowanie zależne od tempa wzrostu guza (tzw. VDT – volume doubling time)
 2. Zmiana stabilna w stosunku do poprzedniego badania – patrz pkt 1 i 2 (można pominąć ponowną antybiotykoterapię)
 3. Guzki > 15mm objawowe lub bezobjawowe – skierowanie do pulmonologa celem pogłębienia diagnostyki

Powrót
do góry