Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 4661129 fax 4661130

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

Pracownicy:

dr hab. n. med. Jerzy Sieńko - profesor PUM

dr n. med. Karol Tejchman - adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Labib Zair - adiunkt

dr n. med. Maciej Kotowski - asystent

dr n. med. Katarzyna Clark-Ostrowska - asystent

lek. Anna Prekwa - doktorant

Sprawy studenckie - program polskojęzyczny - informacje, rozkład zajęć, wyniki

Students - english program - information, schedule, results

 • Działalnosć dydaktyczno-wychowawcza
  • seminaria i ćwiczenia dla V i VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  • prowadzenie specjalizacji z chirurgii ogólnej
  • staże kierunkowe do specjalizacji
 • Działalnosć naukowo-badawcza
  • przeszczepianie nerek
  • chirurgia gastroenterologiczna, w tym chirurgia laparoskopowa.
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • wpływ czynników okołooperacyjnych na funkcjonowanie nerki po przeszczepieniu
  • metody i wyniki zapobiegania powikłaniom urologicznym po przeszczepieniu nerek
  • zmodyfikowana perfuzja nerek pobranych do przeszczepienia
  • kryteria porównawcze leczenia chorych metodami laparoskopowymi i tradycyjnymi.
 • Stosowane techniki badawcze
  • ultrasonografia z badaniem dopplerowskim przepływu krwi w nerkach przeszczepionych
  • endoskopia gastroenterologiczna
  • laparoskopowe zabiegi chirurgiczne
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie oraz nowe tematy
 • Działalność medyczno-usługowa
  • liczba łóżek 40
  • ścisła specjalność kliniczna: przeszczepianie nerek, chirurgia ogólna i chirurgia piersi
  • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: przeszczepianie nerek, operacje laparoskopowe
  • możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: laparoskopia diagnostyczna, endoskopia gastroenterologiczna, ultrasonografia dopplerowska, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG, mammografia
Powrót
do góry