Menu boczne

Treść strony

Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby

 

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Adiunkci:
                 dr n.med. Krzysztof Jurczyk
                 dr n.med. Ewa Karpińska

Starsi wykładowcy:

                        dr n. med. Dorota Bander – odpowiedzialna za dydaktykę na WLzONwJA oraz na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Asystenci: dr n.med. Łukasz Laurans

Rezydenci: lek. Łukasz Socha
                   lek. Marta Duczkowska

Piel Oddziałowa: mgr Agnieszka Kisielska

Kontakt:

e-mail: hepatologia@spwsz.szczecin.pl

Tel. 91-813-9456          Fax: 91-813-9452

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • prowadzenie zajęć z tematyki chorób zakaźnych i chorób wątroby dla studentów kierunków: lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia.
 • prowadzenie zajęć z tematyki chorób zakaźnych dla studentów anglojęzycznych kierunek lekarski i stomatologia
 • prowadzenie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • staże z zakresu chorób zakaźnych do specjalizacji z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i innych specjalizacji
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • prowadzenie kursów dokształcających dla lekarzy różnych specjalności z chorób zakaźnych w ramach programu Studium Kształcenia Podyplomowego PUM
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • epidemiologia, patogeneza, klinika i terapia ostrych i przewlekłych chorób wątroby związanych z zakażeniami wirusowymi hepatotropowymi, jak też o etiologii niezakaźnej (autoimmunologczne zapalenie, choroby cholestatyczne, choroby metaboliczne, choroba stłuszczeniowa)
 • diagnostyka powikłań i leczenie marskości wątroby i niewydolności wątroby
 • problematyka transplantacji wątroby i powikłań po przeszczepie

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • problem reinfekcji HCV u pacjentów po przeszczepieniu wątroby
 • czynniki genetyczne odpowiedzi na leczenie pegIFN z RBV u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.
 • zastosowanie metod nieinwazyjnych do diagnostyki włóknienia wątroby w przewlekłych chorobach tego narządu

 

Stosowane techniki badawcze

 • analiza opisowa i statystyczna badań klinicznych, biochemicznych i immunoserologicznych
 • badania immunoserologiczne metodą ELISA w kierunku  zakażeń wirusowych i bakteryjnych
 • ilościowa ocena wiremii HBV, HCV metodą PCR
 • ocena zaawansowania włóknienia wątroby w przewlekłych zapaleniach metodą inwazyjną i nienwazyjną

Najbliższe plany naukowo-badawcze

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 24
 • ścisła specjalność kliniczna: choroby zakaźne, transplantologia kliniczna
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: pełen zakres diagnostyki i terapii chorób wątroby
  diagnostyka molekularna WZW
  leczenie pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C
  leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności wątroby
  kwalifikacja pacjentów do przeszczepienia wątroby
  diagnostyka i leczenie powikłań po przeszczepieniu wątroby
 
Powrót
do góry