Menu boczne

Treść strony

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
tel./fax (091) 431 62 42

Kierownik: dr hab. n.med. Miłosz Parczewski

Informacja dla studentów

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • choroby zakaźne i pasożytnicze dla V roku Wydz. Lek. i IV roku Wydz. Stom.
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • staże z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych do specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • prowadzenie kursów dokształcających dla lekarzy różnych specjalności z chorób zakaźnych w ramach programu Studium Kształcenia Podyplomowego PAM
 • udział w szkoleniach głównie z zakresu zapobiegania zakażeniu HIV oraz wirusami zapalenia wątroby organizowanych przez inne instytucje rządowe i organizacje pozarządowe
 • comiesięczne szkolenia lekarzy chorób zakaźnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego w ramach Dnia Klinicznego organizowanego przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • epidemiologia, patogeneza, klinika i terapia ostrych i przewlekłych chorób wątroby związanych z zakażeniami wirusowymi
 • powikłania marskości wątroby -epidemiologia, klinika, leczenie i powikłania boreliozy
 • epidemiologia, wybrane aspekty patogenezy, klinika, terapia zakażenia HIV i choroby AIDS
 • ocena postaw społecznych wobec zakażenia HIV i choroby AIDS w różnych środowiskach
 • ocena stanu odżywienia i ewentualna korekcja stwierdzonych niedoborów u chorych z przewlekłymi schorzeniami wątroby oraz HIV/AIDS
 • zakażenia szpitalne jako problem współczesnej medycyny

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • epidemiologia zakażeń HBV i HCV w Regionie Pomorza Zachodniego
 • leczenie przewlekłych zapaleń wątroby B lub C interferonem
 • epidemiologia i klinika boreliozy
 • epidemiologia i klinika HIV/AIDS

Stosowane techniki badawcze

 • analiza opisowa i statystyczna badań klinicznych, biochemicznych i immunoserologicznych
 • ilościowe oznaczanie endotoksyny w płynach ustrojowych
 • ilościowa ocena wiremii HIV, HBV, HCV metodą PCR
 • potwierdzanie zakażeń bakteryjnych lub wirusowych metodą western-blot
 • badania immunoserologiczne metodą ELISA nad zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi
 • ocena stanu niedożywienia metodami antropometrycznymi, obrazowymi, immunologicznymi i innymi

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań aktualnie prowadzonych
 • poszerzanie dotychczasowej współpracy z zagranicą, realizowanej w ramach umów międzynarodowych z Białorusią, Ukrainą, Szwecją, Francją, Holandią i Niemcami

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 68
 • ścisła specjalność kliniczna: choroby zakaźne
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: pełen zakres diagnostyki i terapii chorób wątroby oraz zakażenia HIV i choroby AIDS - leczenie antyretrowirusowe
 • możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: pełen zakres możliwości diagnostycznych, z wyjątkiem technik biologii molekularnej
Powrót
do góry