Menu boczne

Treść strony

Historia Kliniki Endokrynologii

HISTORIA KLINIKI ENDOKRYNOLOGII

Klinika Endokrynologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie powstała w 1961 r. poprzez wydzielenie łóżek z oddziału internistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie i pierwotnie funkcjonowała jako III Klinika Chorób Wewnętrznych PAM.
W 1974 r. zmieniła nazwę na Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych PAM. Pierwszym kierownikiem Kliniki, w latach 1961– 1978, był prof. dr hab. Marek Eisner, który jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie wprowadził leczenie karłowatości przysadkowej ludzkim hormonem wzrostu. Główne kierunki działalności naukowej Kliniki w tym czasie obejmowały: choroby podwzgórzowo-przysadkowe, choroby nadnerczy, rozwijanie metod biochemicznych i radioimmunologicznych do oznaczania insuliny i hormonu wzrostu w surowicy oraz steroidów w moczu, badania nad zastosowaniem testów dynamicznych oceniających sprawność osi podwzgórze–przysadka–gruczoł obwodowy. W 1966 r. dzięki współpracy prof. Eisnera z prof. Mauricem S. Rabenem z USA uzyskano do leczenia chorych ludzki hormon wzrostu, co pozwoliło, we współpracy z prof. prof. Zakrzewskim i Paszko, na terapię tym hormonem grupy 60 chorych z karłowatością przysadkową – w tamtych latach było to duże osiągnięcie.
Do zespołu Kliniki Endokrynologii należeli wówczas:
-    Dr Jolanta Derech-Mrozowska,
-    Dr Helena Dobrohorska,
-    Dr Mirosława Gruszczyńska,
-    Dr Marta Kamm,
-    Dr Janina Koszarska,
-    Dr Milady Majewska,
-    Dr Maria Malinowska,
-    Dr Krystyna Oskaldowicz,
-    Dr Krystyna Pilarska,
-    Dr Teresa Spychalska,
-    Dr Alfons Stachowski,
-    Dr Danuta Sulima,
-    Dr Barbara Krzyżanowska-Świniarska
-    Dr Marek Toczkowski
Kierownikiem laboratorium klinicznego była dr Idalia Gołębiowska.

Drugim kierownikiem Kliniki, w latach 1978–1997, został prof. dr hab. Stanisław Czekalski. W tym czasie zmieniła ona nazwę na Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii. Profesor Czekalski prowadził wielokierunkową działalność kliniczną i naukową w dziedzinach endokrynologii, diabetologii, nadciśnienia tętniczego i otyłości. Zespół Kliniki brał udział w programach resortowych i w realizacji grantów KBN, zorganizowano szereg zjazdów, konferencji naukowych, powstały też liczne doktoraty i miało początek kilka habilitacji.
Spośród nowych lekarzy zatrudnionych przez prof. Czekalskiego należy wymienić:
-    Dr Elżbietę Andrysiak-Mamos,
-    Dr Annę Borowiecką,
-    Dr Henryka Fuchsa,
-    Dr Marię Janiak,
-    Dr Krzysztofa Napierałę,
-    Dr Urszulę Majewską,
-    Dr Liliannę Majkowską,
-    Dr Tomasza Miazgowskiego,
-    Dr Piotra Molędę,
-    Dr Jarosława Ogonowskiego,
-    Dr Adama Stefańskiego,
-    Dr Anhellego Syrenicza,
-    Dr Krystynę Widecką
-    Dr Wiesławę Wieliczko
Kierownikiem laboratorium klinicznego została Maria Gulińska. W tamtych latach pielęgniarką oddziałową była początkowo Jadwiga Święcka, a następnie Halina Kędziora, natomiast sekretariat prowadziła Jadwiga Świetlikowska, a następnie Iwona Żuk.

Trzecim kierownikiem Kliniki, w latach 1997-2007, została prof. Krystyna Pilarska. Pod jej kierownictwem nastąpił dalszy rozwój naukowy Kliniki, badania koncentrowały się   na chorobach tarczycy, osteoporozie i cukrzycy. W Klinice rozpoczęli pracę Dr Grzegorz Kulig, Dr Maciej Robaczyk. Katarzyna Ciszałowicz prowadziła sekretariat.

W 2007 r. decyzją. Senatu PAM zmieniono nazwę Kliniki na „Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych”, ponadto z macierzystej jednostki wyodrębniono dwie kliniki: Klinikę Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinikę Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych. Kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych został. prof. dr hab. Anhelli Syrenicz.

W roku 2008 Klinika została przeniesiona z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM. Dzięki życzliwości dyrektora szpitala dr Marii Ilnickiej-Mądry uzyskano znakomite warunki lokalowe i techniczne, umożliwiające właściwe leczenie i opiekę nad chorymi. Obecnie w Klinice Endokrynologii.
W ciągu 50 lat istnienia Kliniki obroniono 53 doktoraty, osiem habilitacji, specjalizację drugiego stopnia z chorób wewnętrznych uzyskało 78 osób, specjalizację z diabetologii 23 osoby oraz z endokrynologii 19 osób. Klinika jest ośrodkiem naukowym i dydaktycznym pełniącym rolę konsultacyjną dla regionu zachodniopomorskiego, organizuje także zjazdy i konferencje naukowe, prowadzi ogólnopolskie kursy szkoleniowe dla lekarzy. Pod redakcją Anhellego Syrenicza ukazały się następujące podręczniki: w 2005 r. „Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie”, w 2009 r. „Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej”, zaś w 2011 r. ukazała się jej wersja angielska dla lekarzy i studentów angielskojęzycznych studiujących na polskich uniwersytetach medycznych, pod koniec 2011 r. został oddany do rąk czytelników podręcznik „Endokrynopatie w ciąży”.

Pamiątkowy medal wykonany celem upamiętnienia 50-lecia Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM (1961-2011)

Powrót
do góry